21 Eylül 2022

Yönetim Kurulu Kararı (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları için Seminer, Yeterlik ve Tez Savunma Tarihi)

Enstitü Yönetim Kurulumuzun 19.09.2022 tarihinde almış olduğu 27/291 sayılı karar gereğince, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilerin seminer sunumu yapabilecekleri son tarih Güz yarıyılı için 30 Aralık 2022Bahar yarıyılı için 26 Mayıs 2023; Yeterlik Sınavı’na girebilecekleri tarih aralığı Güz yarıyılı için Ocak – Şubat 2023, Bahar yarıyılı için Haziran – Temmuz 2023 olarak ve Lisansüstü programlardan mezun olmak için Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen sürelerin son döneminde olan öğrencilerin Tez Savunma Sınavına girebilecekleri son tarihin ise Güz yarıyılı için 03 Şubat 2023, Bahar yarıyılı için 23 Haziran 2023 olarak belirlenmesine, alınan kararın tüm anabilim Dallarına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. (Not: Sınav jürileri ve sınav tarihi belirlenmesine ilişkin Anabilim Dalından Enstitüye gelen resmi yazı ile sınav tarihi arasında en az 20 gün süre olacaktır.)


2181 kez görüntülendi.