Prof. Dr. Engin KILIÇ

Prof. Dr. Engin KILIÇ

Rektör Yardımcısı

Özgeçmiş

1968 Yılında Kars’ın Arpaçay İlçesi Duraklı Köyü’nde doğan ve Akyaka İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Prof. Dr. Engin KILIÇ, ilk ve orta öğrenimini Kars’ta tamamladı. 1986 Yılında G.A.M.P Endüstri ve Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümü’nden mezun oldu. 1987 Yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. Bir yıla yakın süreyle İstanbul ve Koceli‘nde tavukçuluk sektöründe yönetici olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girdi ve aynı yıl KAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde başladığı doktora programını 1998 yılında tamamlayarak Dr. unvanı aldı. 1999 Yılında Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandı. Aynı yıl içinde askerlik görevini Çanakkale 116. Jand. Er Eğt. Taburu’nda tamamladı.

2004 Yılında Doç., 2010 yılında ise Prof. Dr. unvanı alan Kılıç; KAÜ Sağlık Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı (2001-2003), Veteriner Fakültesi Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölüm Bşk. Yrd. (2006-2007), Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Müdürlüğü (2007-2011), Sarıkamış MYO Müdür Vekilliği (2007- 2009) Ardahan MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2008), Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2007- 2011), KAÜ Spor Birliği Başkanlığı (2007- 2011), KAÜ Spor Kulübü Başkanlığı (2007-2012), Sarıkamış MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2013), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (2009- 2023), Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2010), Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2010-2011), Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı (2010- 2013), Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2011- 2014), Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı (2016- 2018), Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (2018- 2022), Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı (2018-2019) gibi görevlerde bulundu.

Ayrıca; uluslararası farklı dergilerde birçok yayın danışmanlığı ve hakemlik, TÜBİTAK proje değerlendirme panelistlikleri; 13. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Veteriner Cerrahi Kongresi Bilimsel Kurul Başkanlığı, Kars-Ardahan-Iğdır Bölgesi VHO Denetleme Kurulu Başkanlığı (2000-2005), Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yazmanlığı (2005-2008) ve VHO Genel Sekreterliği (2008-2012), Kars-Ardahan-Iğdır Bölgesi VHO Dergisi Editörlüğü görevlerinin yanında Kars ve Ardahan iline bağlı farklı belediyelerce düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Kültür Festivallerinde panel başkanlığı ve panelistlikleri, Ardahan-Iğdır Bölgesi VHO Başkanlığı’nca organize edilen “Bin Köyde Bin Seminer Projesi” kapsamında Kars, Ardahan, Iğdır ve Artvin illerinde köy muhtarları ve hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme seminerlerinde görev alan Prof. Dr. Engin KILIÇ’ın Veteriner Cerrahi Derneği, Veteriner Ortopedi Derneği, Veteriner Hekimler Derneği ve Kars-Ardahan-Iğdır Bölgesi VHO üyelikleri bulunmaktadır. Yaklaşık 15 Bilimsel projede proje yürütücüsü ve/veya yardımcı araştırmacı olarak görev aldı. Ayrıca yönetiminde bir adet doktora tezi tamamlandı. Yaklaşık 50’si uluslararası olmak üzere 120’nin üzerinde bilimsel eseri ve ulusal/ uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 100’den fazla bildirisi ve 3 adet uluslararası kitabı olan Prof. Dr. Engin KILIÇ’ın farklı kitaplarda 7 ayrı bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Prof. Dr. Engin KILIÇ’ın yer aldığı ve “Bilimsel Ödül” alan çalışmaları: 

1. En iyi sözlü sunum ödülü 2017: Kılıç E, Yayla S, Ermutlu CŞ, Baran V, Dağ S, Aydın U: Tavşanlarda Doku Kayıplı Tendo Rupturlarının Sandviç Modeli Otogreftleme Tekniği İle Onarımı. Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Derneği IV. VOT-DER Kongresi, 25-26 Mayıs 2017. Ankara.
2. En iyi poster sunum ödülü 2017: Kılıç E, Yayla S, Aksoy Ö, Özaydın İ, Sözmen M, Ermutlu CŞ, Baran V: Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Diafizer Femur Kırığının Retrograt İntramedullar Kaz Radiusu Kullanılarak Sağaltımı. Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Derneği IV. VOT-DER Kongresi, 25-26 Mayıs 2017. Ankara.
3. En iyi poster ikincilik ödülü: Kılıç E, Yayla S, Baran V, Özaydın İ: Peroneal ve radial paralizinin kas transpozisyonu ile sağaltımı. 3. Veteriner Ortopedi Travmatoloji Kongresi, 5-6 Haziran 2015, Ankara.
4. En özgün araştırma ödülü: Kilic E, Ozaydin I, Aksoy O, Yayla S: Diagnosis and Surgical Management of Congenital Laxity of the Fibularis Musculotendinous Unit Resulting in Hyperextension of the Tarsus in 14 Calves. XV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi I. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, 11-14 Mayıs 2016, Erzurum.
5. Sığır Cerrahisi Alanında En Başarılı Bildiri Ödülü: Kılıç E, Yayla S, Baran V, Ermutlu CŞ, Aydın U: Buzağılarda umbilikal hernilerin ensizyonsuz operasyon tekniğiyle onarımı. XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya.
6. En başarılı genç araştırıcı ödülü: Yayla S, Kilic E, Aksoy O, Ozaydin I, Ogun M, PVM Steagall: The effects of subarachnoid administration of hyperbaric solutions of bupivacaine or ropivacaine in xylazine-sedated calves undergoing surgery. XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya.
7. En özgün araştırma ödülü: Kilic E, Yayla S, Aksoy O, Ozaydin I, Ermutlu CS: Treatment of peroneal paralysis with transposition of vastus lateralis muscle in calves. XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya.
8. En iyi sözlü sunum ikincilik ödülü: Kılıç E, Aksoy Ö, Özaydın İ, Öztürk S, Sözmen M, Kurt B: Koyunlarda peroneal paralizinin kas transpozisyonu ile sağaltımı. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29, Haziran 2008. Kuşadası, Aydın.
9. En başarılı bildiri ikincilik ödülü: Kılıç E, Aksoy Ö, Öztürk S, Özaydın İ, Kamiloğlu A, Yayla S, Sözmen M: Köpeklerde ön çapraz bağ rupturlarının intraartiküler capitis fibularis transpozisyonu ile sağaltımı. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 2006, İstanbul.
Yabancı dili İngilizce olan Prof. Dr. Engin KILIÇ evli ve iki çocuk babasıdır.

10. En iyi sözlü sunum ödülü: Kılıç E, Ermutlu CŞ, Baran V, Yayla S: Sığırlarda Hiperekitansiyon Deformitelerinin Girift Tenorafi Tekniği ile Sağaltımı: Yeni bir yöntem. Uluslararası katılımlı veteriner ortopedi ve tarvmatoloji kongresi 4-6 Ekim 2019, Belek/Antalya.

 

17068 kez görüntülendi.