Prof. Dr. Kadir ASLAN

Prof. Dr. Kadir ASLAN

Rektör Yardımcısı

Özgeçmiş

1960 yılında OLTU - ERZURUM’da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Oltu’da bitirdikten sonra 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi sınavını kazandı. 1986-1988 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 1988-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda doktorasını bitirdikten sonra Kars’ta Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Dr. Arş. Gör. olarak göreve başladı. 1992 yılı Aralık ayı sonunda Yrd. Doç. kadrosuna atandı. 2000 yılında girmiş olduğu Doçentlik sınavını kazanarak "Doçent" ünvanı, hak ve yetkisini aldı. Çeşitli yabancı devlet üniversitelerinde yapılan kongrelere katılarak yaptığı araştırmaların bildirilerini sundu. Katıldığı bir kongrede "En iyi Poster" ödülü ve TÜBİTAK ’tan çok sayıda Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü aldı. 2006 yılında ise "Profesör" kadrosuna atandı. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan vekilliği, Veteriner Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinde Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, çeşitli üniversitelerin bilimsel yayın dergilerinde yayın kurulu üyelikleri, Kafkas Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde komisyon üyelikleri yaptı. Halen Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’ndaki göreve devam etmekle birlikte Kafkas Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde Hayvan ve İnsan Anatomisi derslerini yürütmekte. Evli ve iki çocuk babasıdır.

17012 kez görüntülendi.