Prof. Dr. Selçuk URAL

Prof. Dr. Selçuk URAL

Rektör Yardımcısı

Özgeçmiş

1 Eylül 1968’de Kars’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kars’ta tamamladı. 1985’te Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü Tarih Öğretmenliğini kazandı. 1989’da mezun oldu.
1990-1991 arasında 215. Kısa Dönem askerliği çerçevesinde 3. Ordu Komutanlığı tarafından “3. Ordu’nun Tarihçesi” projesi kapsamında meydana getirilen Tarih Heyeti’ne seçildi. Burada 3. Ordu’nun dünya savaşı yıllarındaki teşkilat ve muharebeleri üzerinde çalıştı.
1992’de Mardin ili Dargeçit ilçesi Gürgen köyüne ilkokuluna sınıf öğretmeni olarak atandı. 1993’te Kars Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açtığı sınavı kazanarak 1994’te burada göreve başladı. 1995 yılında Kafkas Üniversitesi’nin sınavını kazanarak Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalı araştırma görevliliğine atandı.
1995-2002 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Kasım 2002’de Kafkas üniversitesine dönerek Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde Arş. Gör. Dr. olarak çalıştı. Kasım 2003’te yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2006 yılında doçentlik sınavını kazanarak aynı yıl Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim dalında ilgili kadroya atandı. 2011’de ise profesör ünvanına hak kazanarak bu kadroya atandı.
2002-2012 yılları arasında; KAÜ Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Müdür Yardımcılığı ve Enstitü Müdürlüğü gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. 2016-2018 yılları arasında KAÜ Rektör Yardımcılığı ve KAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yürüttü.
KAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde Yayın Kurulu üyeliğinin yanı sıra KTÜ Karadeniz Araştırmaları Dergisi ile Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisinde Hakem Kurulu Üyeliklerini sürdürmektedir.
2002-2021 tarihleri arasında; 17 yüksek lisans ve 2 doktora tezinde danışmanlık yürüttü. Halen 9 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine danışmanlık yapmaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde 20, uluslararası bilimler toplantılarda 26, kitap ve kitap bölümü olarak 21, ulusal dergilerde 53, ulusal nitelikli toplantılarda 5 olmak üzere toplam 125 çalışması yayınlanmıştır. Bunların yanı sıra milli ve bölgesel nitelikte 48 panel ve konferans tv-radyo programına katılmıştır.
Bölge tarihine ışık tutan “Eskiçağdan Cumhuriyete Kars Tarihi”, “Kars Tabyaları ve Tarihi Süreçteki Önemi”, “Kars Belediyesi Tarihi ve Belediye Faaliyetleri”, “Kars ve Çevresinde Ermeni Katliamları (1918-1920)”, “Demokrasi Sürecinde 9. Dönem TBMM”, “Kars Kafkas Cephesi Harp Tarihi (Kanlı Tabya) Müzesi”, ve “Cumhuriyet Dönemi Kars Şehir Tarihi” konulu araştırma projelerinde yönetici olarak görev aldı.
Selçuk Ural’ın 11 kitabı bulunmaktadır. Bunlardan; Rusya’nın Şark Siyaseti (Erzurum-2001) ve I. Dünya Savaşı’nda Türkiye (Erzurum-2001) adlı eserleri çeviri olup Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Sonrası (Erzurum 2005), I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’deki Almanların İadesi (Erzurum 2005), Mondros Mütarekesi ve Doğu Vilayetleri (İstanbul 2008), Geçmişten Cumhuriyete Kars Tarihi (Kars 2011), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Ankara 2012), Cumhuriyet Devri Kars Tarihi 1923-1950 (Erzurum 2015), Yakın Dönemde Ermeni Sorunu (1912-1920) (İstanbul 2015), Meşrutiyetten Milli Mücadele’ye Elviye-i Selase’de Ermeni Meselesi (İstanbul 2017), Kars’ta 15 Temmuz Darbe Girişimi (İstanbul 2018) adlı araştırma eserleri mevcuttur.

 

5016 kez görüntülendi.