#

Yönetim Kurulu

 

Başkan Prof.Dr.Hüsnü KAPU İİBF, Öğrt.Üy.(Rektör)
     
  Prof.Dr. Engin KILIÇ Diş Hekimliği Fak.Dekan V.
  Prof.Dr. Murat TAŞDAN Eğitim Fak.Dekan V.
  Prof.Dr. Gencer ELKILIÇ Fen-Edebiyat Fak. Dekan V.
  Prof.Dr.Vedat BARAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
    İkt.ve İd.Bil.Fak.Dekan V.
  Prof.Dr. Kadir ASLAN İlahiyat Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr. İsmail ÇAKMAK Mimarlık -Mühendislik Fak.Dekan V.
  Prof.Dr. Yeliz AKKUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
    Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan V.
  Prof.Dr. Sinan KOCATÜRK Tıp Fak.Dekan V.
  Prof.Dr. Mete CİHAN  Veteriner Fakültesi Dekan V.
     
Seçilmiş Üye Prof. Dr. Halit Hami ÖZ Mimarlık-Mühendislik Fak. Öğr. Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof.Dr. Hülya SOYSAL Tıp Fak.Öğr. Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof.Dr.Hacali NECEFOĞLU Fen-Edebiyat Fak.Öğr. Üyesi
Raportör Doç. Dr. Alpaslan YÜCE Genel Sekreter V.