Yönetim Kurulu

Başkan Prof.Dr. Hüsnü KAPU İİBF, Öğrt.Üy.(Rektör)
     
  Prof. Dr. Mitat ŞAHİN Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
  Prof.Dr. Murat TAŞDAN  Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr. Gencer ELKILIÇ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr.Mitat DURMUŞ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr. Alpaslan YÜCE İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Abdulmecit OKCU İlahiyat Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Ömür DEVECİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr. Yeliz AKKUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Levent GELİBOLU Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan V.
  Prof.Dr. Sinan KOCATÜRK Tıp Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr. Mete CİHAN  Veteriner Fakültesi Dekanı
     
Seçilmiş Üye  Prof. Serpil DAĞ  Veteriner Fakültesi Öğr. Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof.Dr. Başol CANBAKAN Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi
Raportör Zülfükar GÜRBOĞA Genel Sekreter 

 

51337 kez görüntülendi.