#

Yönetim Kurulu

 

Başkan Prof.Dr. Hüsnü KAPU İİBF, Öğrt.Üy.(Rektör)
     
    Diş Hekimliği Fak.Dekan V.
  Prof.Dr. Murat TAŞDAN Eğitim Fak.Dekan V.
  Prof.Dr. Gencer ELKILIÇ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr.Vedat BARAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
    İlahiyat Fakültesi Dekan V.
  Prof. Dr. Ömür DEVECİ Mimarlık -Mühendislik Fak.Dekan V.
  Prof.Dr. Yeliz AKKUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
    Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan V.
  Prof.Dr. Sinan KOCATÜRK Tıp Fak.Dekan V.
  Prof.Dr. Mete CİHAN  Veteriner Fakültesi Dekanı
     
Seçilmiş Üye    
Seçilmiş Üye  Prof.Dr. Hülya SOYSAL Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi
Raportör Doç. Dr. Alpaslan YÜCE Genel Sekreter V.