#

Yönetim Kurulu

 

Başkan Prof.Dr.Hüsnü KAPU İİBF, Öğrt.Üy.(Rektör)
     
    Diş Hekimliği Fak.Dekan V.
  Prof.Dr.Selçuk URAL Eğitim Fak.Dekan V.
  Prof.Dr.Haydar YÜKSEK  Fen-Edebiyat Fak. Dekan V.
  Prof.Dr.Vedat BARAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
    İkt.ve İd.Bil.Fak.Dekan V.
    İlahiyat Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr.Gabil YAGUB Mimarlık -Mühendislik Fak.Dekan V.
  Prof.Dr.Engin KILIÇ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
    Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan V.
  Prof.Dr.Kemal SARICA Tıp Fak.Dekan V.
    Veteriner Fakültesi Dekan V.
     
Seçilmiş Üye Prof. Dr. Halit Hami ÖZ Mimarlık-Mühendislik Fak. Öğr. Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof.Dr. Hülya SOYSAL Tıp Fak.Öğr. Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof.Dr.Hacali NECEFOĞLU Fen-Edebiyat Fak.Öğr. Üyesi
Raportör Doç. Dr. Alpaslan YÜCE Genel Sekreter V.