#

Senato

 

Başkan Prof. Dr. Hüsnü KAPU Rektör
     
  Prof. Dr. Kadir ASLAN Rektör Yrd.
  Prof. Dr. Engin KILIÇ Rektör Yrd.
  Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK Rektör Yrd.
     
    Diş Hekimliği Fak. Dekan V.
 

 

Eğitim Fak.Dekan V.
    Fen-Edebiyat Fak. Dekan V.
  Prof. Dr. Vedat BARAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
   Prof.Dr. Adem ÜZÜMCÜ İkt.ve İd.Bil.Fak.Dekan V.
    İlahiyat Fakültesi Dekanı
    Mimarlık -Mühendislik Fak.Dekan V.
  Prof. Dr. Mükremin Özkan ARSLAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
  Prof.Dr. Ömür DEVECİ Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan V.
    Tıp Fak. Dekan V.
   Prof.Dr. Mete CİHAN Veteriner Fakültesi Dekan V.
     
    Fen Bil.Ens.Müdürü V.
  Doç. Dr. Özgür ÇELEBİ Sağlık Bil.Enst.Müdürü V.
  Doç.Dr.  Yaşar KOP Sosyal Bil.Enst.Müdürü V.
     
  Dr. Öğr Üyesi Ömer Uğur BULUT Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Md. V.
    Devlet Konservatuvarı Müdürü V.
  Doç. Dr. Ali Dursun AYDIN Sarıkamış BESYO. Müdürü V.
  Prof. Dr. Gencer ELKILIÇ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü V.
     
  Dr. Öğr. Üyesi Alper TAZEGÜL Adalet MYO Müdür V.
  Doç.Dr. Metin ÖĞÜN Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
  Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Güzel Sanatlar MYO Müdür V.
  Dr. Öğr. Üyesi Yunus ZENGİN Kağızman MYO Müdür V.
  Prof. Dr. Erhan DENİZ Kars MYO.Müdür V.
  Prof. Dr. Onur ATAKİŞİ Kazım Kararbekir Teknik Bilimler MYO Müdür V.
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KARABAYIR Sarıkamış MYO Müdür V.
  Doç. Dr. Akın BİNGÖL Sosyal Bilimler MYO Müdür V.
  Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖNK Susuz MYO Müdür V.
     
Seçilmiş Üye  Prof. Dr. Leyla VATANSEVER  
Seçilmiş Üye  Prof. Dr. Halit Hami ÖZ  
Seçilmiş Üye  Prof. Dr. Gencer ELKILIÇ  
Seçilmiş Üye  Doç .Dr. Ötüken SENGER  
     
Raportör Doç. Dr. Alpaslan YÜCE Genel Sekreter V.