#

Senato

 

Başkan Prof. Dr. Hüsnü KAPU Rektör
     
  Prof. Dr. Kadir ASLAN Rektör Yrd.
  Prof. Dr. Engin KILIÇ Rektör Yrd.
  Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK Rektör Yrd.
     
    Diş Hekimliği Fak. Dekan V.
 

Prof. Dr. Murat TAŞDAN

Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekan V.
  Prof. Dr. Gencer ELKILIÇ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Vedat BARAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
  Prof.Dr. Selçuk URAL  İlahiyat Fakültesi Dekan V.
    Mimarlık -Mühendislik Fak.Dekan V.
  Prof. Dr. Yeliz AKKUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
    Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan V.
  Prof. Dr. Sinan KOCATÜRK  Tıp Fak. Dekan V.
  Prof.Dr. Mete CİHAN Veteriner Fakültesi Dekanı
     
  Doç. Dr. Fikret AKDENİZ  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
  Doç. Dr. Özgür ÇELEBİ Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürü
  Doç.Dr.  Yaşar KOP Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
     
  Dr. Öğr Üyesi Ömer Uğur BULUT Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Md. V.
    Devlet Konservatuvarı Müdürü V.
  Prof.Dr. Erdoğan KAYGIN Sarıkamış BESYO Müdürü V.
  Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü V.
     
  Dr. Öğr. Üyesi Alper TAZEGÜL Adalet MYO Müdür V.
  Doç.Dr. Metin ÖĞÜN Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
  Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Güzel Sanatlar MYO Müdür V.
  Dr. Öğr. Üyesi Yunus ZENGİN Kağızman MYO Müdür V.
    Kars Meslek Yüksekokulu Müdür V.
  Prof. Dr. Onur ATAKİŞİ Kazım Kararbekir Teknik Bilimler MYO Müdür V.
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KARABAYIR Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü
  Doç. Dr. Akın BİNGÖL Sosyal Bilimler MYO Müdür V.
  Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖNK Susuz MYO Müdür V.
     
Seçilmiş Üye  Prof. Dr. Leyla VATANSEVER  
Seçilmiş Üye     
Seçilmiş Üye  Prof. Dr. Gencer ELKILIÇ  
Seçilmiş Üye  Doç .Dr. Ötüken SENGER  
     
Raportör Doç. Dr. Alpaslan YÜCE Genel Sekreter V.