Bölüm Hakkında

2004 yılında açılmış olup, bölümde Slav dillerinin (Rusça, Ukraynaca, Lehçe, Bulgarca vs.), özelliklerini ve gelişimlerini, bu dillerde yaratılan edebiyatların bu günkü durumunu ve eserlerini incelemek için elemen yetiştirmek amacıyla eğitim verecek programlar açılması planlanmaktadır.

Bölüm, Rus Dili ve Edebiyatı, Ukrayna Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı olmak üzere 4 Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.

Bölümde 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Rus Dili ve Edebiyatı programına öğrenciler alınmıştır. Bu programın asıl amacı, dil ve edebiyat üzerine bilimsel çalışmalar ve incelemeler yaparak dalında uzmanlaşmış üretken “eğitimciler – araştırmacılar” yetiştirmektir. “Rus Dili ve Edebiyatı” alanında gerçekleşen değişim ve gelişmeler, ulusal ve uluslar arası düzeyde takip edilmekte, zengin dil ve halk kültürü materyalleri saha çalışmalarıyla birlikte bilimsel seviyede incelenmektedir. Geniş ve köklü temellere sahip olan Rus Dili ve Edebiyatı’nın geçmişten bugüne izlediği yol; tarihi dönemler, edebi konular, önemli şahsiyetler ve eserleri, dil ve edebiyat açısından irdelenmektedir. Okutulan derslerde öğrencilerin okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerileri geliştirilmektedir. Puşkin, Lermontov, Gogol, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov gibi Rus edebiyatının seçkin yazarlarından örnekler, 20. yüzyıl yazarları da dahil olmak üzere orijinal metinler incelenerek okutulmaktadır.

Öğrencilerine çağdaş ve kaliteli bir eğitim sunarak onlara bilimsel araştırma ve çalışma özelliğini kazandırabilme hedefini taşıyan Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2005 itibariyle, yeni yerleşim yerine taşınarak Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir.

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda, Rus Halk Edebiyatı, Yeni Rus Edebiyatı, Eski Rus Edebiyatı, Çağdaş Rus Dili, Rusya Tarihi olmak üzere bilim dalları bulunmaktadır.


6084 kez görüntülendi.