#

İİBTM

İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan ve 24 Mayıs 2008 tarihinde Gülhane Parkı içerisinde, Topkapı Sarayı sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası’nda ziyarete açılan İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Goethe Üniversitesi Arap-İslâm Bilimleri Tarihi Enstitüsü (Frankfurt), Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında 16 Ocak 2007 tarihinde imzalanan protokole göre faaliyet göstermektedir.

Sergilenen 500’ü aşkın bilimsel âlet ve düzenek modelleri ile alanında Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci örnek teşkil eden İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi iki kattan oluşmaktadır. Üst katta; astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi ve tıp bölümlerinin yanı sıra müze ile ilgili çeşitli görsellerin izlenebildiği bir sinevizyon salonu bulunmaktadır. Alt katta ise; mineraloji, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, kimya ve coğrafya bölümleri bulunmaktadır. 

Müze teşhir salonlarında, el-İdrîsî’nin Halife el-Me’mûn’un haritasını temel alarak çizdiği dünya haritasının kopyası, Takiyüddin’in 1559 yılında yaptığı mekanik saati, el-Cezerî’nin fil saati ve hacamat düzeneği, Ebu Said es-Siczî’nin planetaryumu, Abdurrahman es-Sufî’nin gök küresi, Hıdr el-Hucendî’nin usturlabı, 12. yüzyılda Abdurrahman el-Hazinî tarafından yapılıp su ve ağırlık prensibine göre çalışan dakika terazisi gibi birçok önemli bilim insanının, İslâm Medeniyetinin 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki yaratıcılık döneminde gerçekleştirdiği bazı icatların kopyaları sergilenmektedir. Bu kopyaların büyük bir kısmı, Goethe Üniversitesi Arap-İslâm Bilimleri Tarihi Enstitüsü tarafından, yazılı kaynaklardaki tarif ve resimlere göre, kalan kısmı ise günümüze ulaşan eserlerin orijinallerine dayanılarak yaptırılmıştır.

Müzenin bahçe kısmında ise, üzerinde Halife el-Me’mûn’un 9. yüzyılda yaptırdığı dünya haritasının kopyası olan yerküre ile 22 Haziran 2013 tarihinde açılan ve İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb adlı eserinin ikinci cildinde bahsedilen tıbbi bitkilerden 26’sının bulunduğu “İbn-i Sina Botanik Bahçesi” yer almaktadır.

 


İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İslâm dünyasının bilimler tarihindeki yerini belgeleriyle ortaya koyarak bugüne ve geleceğe ışık tutmakta; Doğu-Batı bilim kültürünü birleştiren tarihi bir köprü niteliği taşıması bakımından da gelecek kuşaklar için önem teşkil etmektedir.    

Müze hakkında detaylı bilgi ve görsellere http://www.ibttm.gov.tr/ ve http://www.ibtav.org/adreslerinden ulaşılabilir.

 

Müze Tanıtımı

7361 kez görüntülendi.