#

Eserleri

Prof. Dr. Fuat Sezgin, önemli bir kısmı İslâm bilim ve kültürünün kaynak eserlerini konu alan 1000’i aşkın bilimsel çalışma yayınlamıştır. Türkçe telif ve tercüme eserleri arasında şu kitaplar sayılabilir:
 
1.  Sezgin, Fuat. 1984 Yılından 2011 Yılına Kadar Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Yayınlarına Yazılan Avrupa Dillerindeki Önsözler. İstanbul: Timaş Yayınları; 2015.
2.  Sezgin, Fuat. Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis. İstanbul: Boyut Yayın Grubu; 2013.
3.  Sezgin, Fuat. İslam Bilimler Tarihi Üzerine Konferanslar. İstanbul: Timaş Yayınları; 2012.
4.  Sezgin, Fuat. İslam Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri. Ankara: TÜBA Yayınları; 2014.
5.  Sezgin, Fuat. İslam Uygarlığında Astronomi, Coğrafya ve Denizcilik. İstanbul: Boyut Yayınları; 2009.
6.  Sezgin, Fuat. İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp, Saatler, Optik Mineraller, Savaş Tekniği, Antik Objeler. İstanbul: Boyut Yayın Grubu; 2012.
7.  Sezgin, Fuat. İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihine Giriş. Cilt: I. Çev: Abdurrahman Aliy. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları; 2007.
8.  Sezgin, Fuat. İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Koleksiyonu Kataloğu: 1) Astronomi. Cilt: II. Çev: Abdurrahman Aliy. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları; 2007.
9.  Sezgin, Fuat. İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Koleksiyonu Kataloğu: 2) Coğrafya 3) Denizcilik 4) Saatler 5) Geometri 6) Optik. Cilt: III. Çev: Abdurrahman Aliy. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları; 2007.
10.  Sezgin, Fuat. İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Koleksiyonu Kataloğu: 7) Tıp 8) Kimya 9) Mineraller. Cilt: IV. Çev: Abdurrahman Aliy. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları; 2007.
11.  Sezgin, Fuat. İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Koleksiyonu Kataloğu: 10) Fizik 11) Mimari 12) Savaş Tekniği 13) Antik Objeler. Cilt: V. Çev: Abdurrahman Aliy. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları; 2007.
12.  Sezgin, Fuat. İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Toplu Bir Bakış). İstanbul: İBB Yayınları; 2010.
13.  Sezgin, Fuat. Kâtip Çelebi’nin Esas Kitab-ı Cihannüması ve Coğrafya Tarihindeki Yeri. İstanbul: Boyut Yayın Evi; 2018.
14.  Sezgin, Fuat. Tanınmayan Büyük Çağ – İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihinden. İstanbul: Timaş Yayınları; 2010.


Prof. Sezgin’in eserleri hakkında daha detaylı bilgilere http://www.ibtav.org/eserleri adresinden ulaşılabilir.

 ESERLERİNDEN BAZILARI

       
3195 kez görüntülendi.