İş Akışı Süreçleri

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KADRO VE İSTATİSTİK ŞUBESİ

1- Öğretim Üyesi Alımı İçin İlan Hazırlanması ve Yayınlanmasına İlişkin İşlem Süreçleri

2- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elamanı Alımı İçin İlan Hazırlanması ve Yayınlanmasına İlişkin İşlem Süreçleri

3- Akademik Personel Kadro Taleplerine İlişkin İşlem Süreçleri

4- İdari Personel Kadro Taleplerine İlişkin İşlem Süreçleri

5- Engelli Personel Alımına İlişkin İşlem Süreçleri

6- 3413 Sayılı Kanun Kapsamında Personel Alımına İlişkin İşlem Süreçleri

7- Dolu-Boş Kadro (Tenkis-Tahsis) Değişikliklerine İlişkin İşlem Süreçleri

8- Dolu-Boş Kadro (İptal-İhdas) Birim Değişikliklerine İlişkin İşlem Süreçleri

9- Sözleşmeli Personele İlişkin İşlem Süreçleri

10- Periyodik Bildirimlere İlişkin İşlem Süreçleri

11- Personel Kimlik Kartı Basımına İlişkin İşlem Süreçleri

 ATAMA ŞUBESİ

1- Yeniden Atama İşlem Süreçleri

2- İstifa İşlem Süreçleri

3- Müstafi İşlem Süreçleri

4- Başvurusu Rektörlükçe Alınan (Öğretim Görevlisi) Akademik Personelin Atanmasına İlişkin İşlem Süreçleri

5- Başvurusu Rektörlükçe Alınan (Profesör ve Doçent) Akademik Personelin Atanmasına İlişkin İşlem Süreçleri

6- Başvurusu Birimlerce Alınan Akademik Personelin Atanmasına İlişkin İşlem Süreçleri

7- KPSS Atamasına İlişkin İşlem Süreçleri

8- İdari Personelin Naklen Atanmasına İlişkin İşlem Süreçleri

9- İdari Personelin Naklen Ayrılmasına İlişkin İşlem Süreçleri

10- Akademik Personelin Naklen Ayrılmasına İlişkin İşlem Süreçleri

11- Askerlik Tehiri İşlem Süreçleri

12- Aylıksız İzne Ayrılan Akademik ve İdari Personele İlişkin İşlem Süreçleri

13- Aylıksız İzin Sonrası Göreve Başlayacak Olan Akademik ve İdari Personele İlişkin İşlem Süreçleri

14- Diğer Yazışmalara İlişkin İşlem Süreçleri

15- Ayrılan Personelin Dosyasının Arşivlenmesine İlişkin İşlem Süreçleri

16- Akademik ve İdari Personellerin Hizmet Belgesi İle Sicil Özetlerinin Hazırlanmasına İlişkin İşlem Süreçleri

17- Yüksekokullara Bölüm Başkanı Atanmasına İlişkin İşlem Süreçleri

18- Dekan veya Müdürlerin Görevi Başında Olmaması Durumunda Yardımcılarının Vekalet Etmesine İlişkin İşlem Süreçleri

19- Daire Başkanlığına Vekalet Edilmesine İlişkin İşlem Süreçleri

20- İdari Personelin Asli Memurluğa Atanmasına İlişkin İşlem Süreçleri

21- 3413 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Atamalara İlişkin İşlem Süreçleri

22- Özürlü Personel İstihdamına İlişkin İşlem Süreçleri

DİSİPLİN ŞUBESİ

1- Akademik ve İdari Personellerin Mal Bildirim Beyannamelerinin Takibine İlişkin İşlem Süreçleri

2- Süreli Evrakın Takibi ve Zamanında Bildirimlerin Yapılmasına İlişkin İşlem Süreçleri

3- Disiplin Cezalarına İlişkin İşlem Süreçleri

4- Akademik ve İdari Personeller Hakkında Yapılan Şikayetlere İlişkin İşlem Süreçleri

TERFİ VE İNTİBAK ŞUBESİ

1- Açıktan Atanan Personelin Kamuda Geçen Önceki Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde İşlem Süreçleri

2- Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesine İlişkin İşlem Süreçleri

3- Avukatlık Stajının Değerlendirilmesine İlişkin İşlem Süreçleri

4- Doktora, Yükseklisans ve Hazırlık Sınıfı Değerlendirmesine İlişkin İşlem Süreçleri

5- Öğrenim Değişikliği İntibakına İlişkin İşlem Süreçleri

6- Sigorta/Bağkur Hizmetinin Değerlendirilmesine İlişkin İşlem Süreçleri

7- Akademik ve İdari Personelin Yıllık Mutad Terfilerine İlişkin İşlem Süreçleri

8- Sehven Yapılan Terfilerin Düzeltilmesine İlişkin İşlem Süreçleri

9- Dolu Kadro Değişikliğine İlişkin İşlem Süreçleri

EMEKLİLİK ŞUBESİ

1- Rektörlük Örgütü Bünyesinde (Genel Sekreterlik/Daire Başkanlığı) Göreve Başlayan Personellerin SGK İşlemlerine İlişkin İşlem Süreçleri

2- Rektörlük Örgütü Bünyesinde (Genel Sekreterlik/Daire Başkanlığı) Görevden Ayrılan Personellerin SGK İşlemlerine İlişkin İşlem Süreçleri

3- Akademik ve İdari Personelin Emeklilik (İstekle) İşlem Süreçleri

4- Akademik ve İdari Personelin Emeklilik (Malulen) İşlem Süreçleri

5- Akademik ve İdari Personelin Emeklilik (Vefat) İşlem Süreçleri

6- Akademik ve İdari Personelin Emeklilik (Res’en) İşlem Süreçleri

GÖREVLENDİRME VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ

1- 2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmelerdeki İşlem Süreçleri

2- 35. Madde-Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı İşlem Süreçleri

3- 2547 Sayılı Kanunun 38. Madde Görevlendirmeri İşlem Süreçleri

4- 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlem Süreçleri

5- 2547 Sayılı Kanunun 40/A Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlem Süreçleri

6- 2547 Sayılı Kanunun 40/B Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlem Süreçleri

7- 2547 Sayılı Kanunun 40/C Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlem Süreçleri

8- 2547 Sayılı Kanunun 40/D Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlem Süreçleri

9- 1416 Sayılı Kanun İşlem Süreçleri

10- Hizmet (Gri) Pasaportu İşlem Süreçleri

11- Hizmet (Yeşil) Pasaportu İşlem Süreçleri

12- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı İşlem Süreçleri

13- Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruluşu İşlem Süreçleri

14- ÖYP Kapsamında Yapılan Görevlendirmeler İşlem Süreçleri

15- Üniversiteler Arası İşbirliği Protokolü İşlem Süreçleri

16- Akademik Birim Kuruluşu İşlem Süreçleri

17- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İşlem Süreçleri

18- Yök Destekli Yurtdışı Lisansüstü Bursları İşlem Süreçleri

 HİZMETİÇİ EĞİTİM ŞUBESİ

1- Aday Memurlar İçin Temel ve Hazırlayıcı Eğitim İşlem Süreçleri

2- Unvan Değişikliği Sınavı İşlem Süreçleri

3- Hizmetiçi Eğitim Süreci (Personel Performans Geliştirme, Oryantasyon Eğitimi vb.) İşlem Süreçleri

BELGE YÖNETİM ŞUBESİ

1- Üç Aylık Dönemler Halinde Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet İle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Alınması İşlem Süreçleri

2- Aylık ve Üç Aylık Dönemler Halinde Ağaçlandırma Seferberliğinin Periyodik Bildirimi İşlem Süreçleri

3- Gelen Evrak Kayıt İşlem Süreçleri

4- Giden Evrak Kayıt İşlem Süreçleri

5- İzin İşlem Süreçleri

BÜTÇE-TAHAKKUK ŞUBESİ

1- Görevlendirme ve Yolluk İşlem Süreçleri

2- Mal ve Malzeme Alımları (Doğrudan Temin) İşlem Süreçleri

3- Mal ve Malzeme Alımları (Avans Yoluyla) İşlem Süreçleri

4- İlan Bedeli İşlem Süreçleri

5- Maaş ve Avans Ödemelerine İlişkin İşlem Süreçleri

6- Daimi İşçilere İlişkin İşlem Süreçleri

7- Taşınır Kayıt İşlemlerine (Giriş) İlişkin İşlem Süreçleri

8- Taşınır Kayıt İşlemlerine (Çıkış) İlişkin İşlem Süreçleri

9- Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemelerine İlişkin İşlem Süreçleri

BİLGİ EDİNME ŞUBESİ

1- Bilgi Edinme Kanunu Uyarınca Yapılan İşlem Süreçleri

2- Bimer İşlem Süreçleri

3- Elektronik Posta Adreslerine Gelen Maillerin Kontrolü Cevaplanması ve Mail Gönderim İşlem Süreçleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8200 kez görüntülendi.