HİZMETLERİMİZ

REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN YARDIM SUNDUĞU ALANLAR

 

Dikkat yoğunlaştırma problemleri

Kayıp ve boşanma

Okula gitmeyi reddetme

Kendine zarar verme

Dışlanmışlık

Yalnızlık

İletişim

Aile ilişkileri

Stres

Arkadaş ilişkileri

Özgüven Kazanma

Cinsel sorunlar

Öfke kontrolü

Akademik problemler (sınav kaygısı, ders çalışma, okul yaşamına   uyum vb.)

 Çocuk ve Aile Terapisi ( Çocuklarda görülen duygusal, donanımsal, gelişimsel, bilişsel sorunlar ve aile içi ilişki problemlerini değerlendirme, danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri)

 

 

PSİKOEĞİTİM - SEMİNERLER - ARAŞTIRMA
Merkezimize başvuran kamu veya özel kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik seminer çalışmaları yapılır. Seminer konularından  örnekler:

 

İletişim

Uyum sorunları

Zaman Yönetimi

Çatışma Çözme Becerileri

Aile ve genç iletişimi

Arkadaş ilişkileri

Stresle başa çıkma

Sınav Kaygısı

Çocuk Gelişimi

Stres

Bireysel Öğrenme

Psikoloji Alanda Çalışmalara Yönelik Eğitimler ve Seminerler

Kamu ve özel kuruluşların Merkez’in çalışma konularına uygun olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

Kamu ve özel kuruluşlara ihtiyaç duyulan konularda etkinliklerini artırıcı eğitimler vermek.

 

 

Grup Çalışmaları

Engellilere Yönelik

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Ebeveynlerine Yönelik

 

 

1601 kez görüntülendi.