Misyon-Vizyon

 

Misyon :

    Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacı bireyin;

a- Kendini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına,

b- Gelişimi için gerekli fırsatları, okul içi ve dışı eğitim imkanlarını keşfetmesine,

c- Temel eğitimden başlayarak niteliklerine uygun bir program seçmesine, meslekleri tanımasına ve toplumun beklentilerini fark etmesine,

d- Problem çözme becerisini geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ve topluma yararlı biri olarak yetişmesine yardım etmektir.

Vizyon :

1.Çağımızdaki hızlı gelişmeler toplum içinde ve toplumlar arasındaki etkileşimi yoğunlaştırmış, insanlar birbirlerinden farklı değer ve anlayışlarla karşı karşıya kalmış, bireylerin kendi gelişmelerine ve ihtiyaçlarına en uygun durumları ve şartları tanımaları, seçmeleri zorlaşmıştır. Geleceğin toplumu daha karmaşık ve hızlı değişebilen bir yapı arz edecektir. Gelecekte bu hızlı değişimlere ayak uydurabilen, uyum düzeyi yüksek, kendisiyle ve çevresiyle barışık insanlara gereksinin duyulacaktır. İlerleyen yıllarla birlikte bu insan modelinin ülkemiz ve dünya için hazırlanması vizyonumuzu oluşturmaktadır.

 

 

2022 kez görüntülendi.