Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA    MERKEZİ

Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kafkas üniversitesi öğrencileri ve personeline psikolojik danışmanlık, psikoterapi, psikometrik değerlendirme (testler) ve psikolojik eğitim alanlarında hizmet vermek ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.
Merkez bu hizmetleri profesyonellik, etik değerler ve kişisel haklara saygı, gizlilik, koşulsuz kabul, içtenlik, kişisel ve kurumsal ihtiyaçlara duyarlılık ve insan odaklılık ilkeleri çerçevesinde verilmektedir.
Sitemizden verilen hizmetler, merkez çalışanları ve başvurular hakkında bilgi alabilirsiniz
Merkezin Amaçları

 • Bireylerin yaşamlarında yapmak istedikleri değişikliklere etkin, uygulanabilir ve profesyonel destek sağlamak. Sağlanan destekle bireylerin daha mutlu, başarılı ve verimli yaşamalarına katkıda bulunmak.
 • Bireylerin, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesine yardımcı olmak.
 • Yaşam sürecinde ortaya çıkabilecek olası problemlere yönelik önleyici çalışmalar yapmak.

Psikolojik Destek veya Psikolojik Danışmanlık Nedir?

İnsan ana hatlarıyla duygu, düşünce ve davranışlardan meydana gelmektedir. Uzun ve zorlu yaşam süreci içerisinde herkes fizyolojik olarak hastalanabileceği gibi sözü edilen bu alanlarda bazı sorunlar da yaşayabilir. Bunlara kısaca “psikolojik problemler” diyoruz.

Psikolojik yardım ortalama 45-50 dakika süren, ihtiyaca göre ve seanslar halinde belli süre devam eden, tamamen iletişime, bilimsel bilgiye ve bazı tekniklere dayanan bir yardım biçimidir. Psikolojik yardım genel olarak farkındalık oluşturmaya ve/veya yönlendirmeye dayanan psikolojik danışmanlık; boşanma, sevilen kişi kaybı, kronik hatalıklar gibi zor ve sıkıntılı dönemlerde sunulan, dolayısı ile daha uzun süreli olarak yürütülen psikolojik destek ve çözümlemeyi / sağaltımı amaçlayan yardım sürecidir.

 

Bu sistematik ve yapılandırılmış görüşmeler (terapi ya da danışma) süresince uzman danışana yardımcı olmaya, onun sırlarını kendi sırlarından önde tutmaya / korumaya, mahremiyetine saygı göstermeye, onu hiçbir sorunu dolayısı ile ayıplamamaya ve eleştirmemeye, yardım sunduğu kişiyi kendi bakış açısına göre yargılamamaya, sahip olduğu tarafsız bakış açısını sonuna dek muhafaza etmeye mesleki ve etik anlayışı gereği söz vermiştir. Bu aynı zamanda mesleğine ve kendisine duyduğu saygının da bir gereğidir. Ayrıca bunlara dikkat etmek kanuni bir zorunluluktur.

Sözü edilen yardım sürecinde diğer bütün yardım türlerinde olduğu gibi sonuç açısından kesin ve yüzde yüz bir güvence verilemez. Sunulan yardımın başarısı yaşanılan sorunun türüne, bu sorunun şiddetine, uygulanan yardım prosedürünün niteliğine, hastanın beklentilerine ve sürece katılımına (ve daha başka faktörlere) bağlı olarak değişir.

Başvuran kişi en azından (yüzde yüz sonuç alamadığında dahi) hayatında bir defa olsun mahrem bir mekanda, tam bir güven duygusu içinde, yeterli bir süre boyunca, uzman olan bir kişiyle sorunlarını bütün açıklığıyla konuşarak paylaşabilir; kendisine, sorunlarına, bu sorunların nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin daha sağlıklı bir bakış açısı kazanabilir. Bazı bilimsel yol ve yöntemler öğrenebilir, bunu o an için olmasa bile yaşamının ileriki dönemlerinde kullanabilir.

O bakımdan bu yardım yaklaşımı bir çözümleme meşguliyeti olduğu kadar bireysel nitelikli bir eğitim faaliyeti olarak da düşünülebilir. Böylece kişi az ya da çok, “en alt” ile “yüzde yüz” arasında değişen düzeylerde ama mutlaka bir fayda görme imkanını yakalamış, yardım için üzerine düşeni yapmış, dolayısı ile iyileşmeyi hak etmiş olur. Çünkü iyileşmek, hak etmektir. Hak etmek ise üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekle, bunun için bir şeyler yapmakla, doğru yönde ve gayretli adımlar atmakla, sorunun gerektirdiği mücadeleyi vermekle olmaktadır (www.724danismanlik.com).

Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilere ve üniversite çalışanlarına bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektedir. Ayrıca, kamu ve özel kurumlara psikolojiyle ilgili konularda seminerler verilmektedir. Kafkas üniversitesi içinden gelecek benzer taleplere de (öğrenci, akademisyen, idari personel ve yakınları) cevap vermektedir.

REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN YARDIM SUNDUĞU ALANLAR:

 • Dikkat yoğunlaştırma bozuklukları
 • Kayıp ve boşanma
 • Okula gitmeyi reddetme
 • Çocuk ve Aile Terapisi ( Çocuklarda görülen duygusal, donanımsal, gelişimsel, bilişsel sorunlar ve aile içi ilişki problemlerini değerlendirme, danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri)
 • Kendine zarar verme
 • Dışlanmışlık
 • Yalnızlık
 • İletişim
 • Akademik problemler (sınav kaygısı, ders çalışma, okul yaşamına   uyum vb.)
 • Aile ilişkileri
 • Stres
 • Arkadaş ilişkileri
 • Özgüven Kazanma
 • Uyum sorunları
 • Cinsel sorunlar
 • Öfke kontrolü
 

 

 • Kaygı ve korkular
 • İlişki sorunları (aile, arkadaşlık ve romantik ilişki sorunları)
 • Özgüven eksikliği
 • Duygulanım bozuklukları
 • Sorumluluk alamama

PSİKOEĞİTİM - SEMİNERLER - ARAŞTIRMA
Merkezimize başvuran kamu veya özel kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik seminer çalışmaları yapılır. Seminer konularından  örnekler:

 • İletişim
 • Uyum sorunları
 • Zaman Yönetimi
 • Aile ve genç iletişimi
 • Arkadaş ilişkileri
 • Çatışma – Çözme Becerileri
 • Stresle başa çıkma
 • Sınav Kaygısı
 • Çocuk Gelişimi
 • Stres
 • Bireysel Öğrenme
 • Psikoloji Alanda Çalışmalara Yönelik Eğitimler ve Seminerler
 • Kamu ve özel kuruluşların Merkez’in çalışma konularına uygun olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar ve uygulamalar yapmak.
 • Kamu ve özel kuruluşlara ihtiyaç duyulan konularda etkinliklerini artırıcı eğitimler vermek.

 

Grup Çalışmaları

 • Engellilere Yönelik
 • Okulöncesi Dönem Çocuklarının Ebeveynlerine Yönelik
 • Sınav Kaygısı
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Grubu
 • Çatışma Çözümleri Grubu
 • Travma Grupları vb.
 • Psikometrik Değerlendirme – Testler
 • WISC-R  (6 – 16 yaş)
 • TKT (7-11)
 • Gönüllü Etkinlikler
 • Madde bağımlısı çocuk ve ergenlere yönelik yapılacak etkinlikler

 

MERKEZİN İLKELER İ

 • Gizlilik: Tüm PDR hizmetlerinde etik kurallar gereği gizlilik geçerlidir. Başvuran öğrencilere ait kişisel bilgiler kendi isteği ya da onayı dışında kesinlikle hiçbir kişi, birim ya da kurum ile paylaşılmaz.
 • Koşulsuz Kabul ve Saygı: Kişisel farklılıklara saygı esastır. İnanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun, öğrenciler her zaman ve her koşulda saygıya layık bireylerdir.
 • Saydamlık: Danışanlarla ilgili konu ve sorunlar içtenlikle ele alınır, ilgili konu üzerinde duygu ve düşüncelerin gerçekçi ve dürüst bir biçimde dile getirilmesine önem verilir.
 • Yetkinlik: Uzmanlarımız, alanları ile ilgili gerekli eğitim ve dereceleri almış, bilimsel, etik önceliklere önem veren, kendilerini geliştirmeyi sürdüren, mesleki gözetim ve dayanışma içinde etkinliklerini gerçekleştiren profesyonel kişilerdir.
 • Zamanlama: Randevuya tam zamanında gelmek önemlidir. Gelememe durumunda en geç bir gün önceden haber verilmesi gerekir.

Psikolojik Danışma hakkında bilgi edinmek ya da psikolojik danışma hizmetinden yararlanmak istiyorsanız  telefonla ya da  doğrudan merkezimize gelerek  başvurabilirsiniz. Kafkas Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma  Merkezi’ çalışma usulüne göre ilk defa gelen kişi ile ön görüşme yapılır. Ardından görüşmenin devam ettirilmesi durumlarında psikolojik danışmanla kararlaştırılan gün ve saatte ( haftada bir gün yaklaşık 45 dakika) görüşmeler planlanır. Kafkas Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma  Merkezi uygulamaları profesyonel ve sistematik uygulamalar olup  gizlilik ilkesi  (görüşmenin hiçbir şekilde hiçbir kurum ya da kişiyle paylaşılmaması) esas alınarak düzenlenen yardım hizmetidir. Bu hizmetten faydalanabilmek için telefonla randevu almak gerekmektedir.

 

Aşağıdaki  belirtileri yaşıyorsanız:

 • Kendimi daha yakından tanımak istiyorum.
 • Kimseye anlatamadığım, ancak birileri ile paylaşmak istediğim duygu ve düşüncelerim var.
 • Yaşamımın gidişatından hoşnut değilim.
 • Meslek ve kariyerimle ilgili hedefler belirlemek istiyorum.
 • Nasıl ders çalışacağımı bilmiyorum.
 • Başarılı olmak istiyorum.
 • Nasıl öğreneceğimi bilmiyorum.
 • Sınav kaygısı yaşıyorum.
 • Topluluk içinde konuşma kaygısı yaşıyorum.
 • Hayatımda bir şeyler ters gidiyor.
 • İnsanlarla daha etkili iletişim kurmak istiyorum.
 • Son günlerde moralim bozuk.
 • Kendimi sürekli yorgun ve üzgün hissediyorum.
 • Son günlerde yoğun stres ve kaygı yaşıyorum.
 • Yeni arkadaşlıklar kurmakta zorlanıyorum.
 • Sosyal ortamlarda yoğun kaygı hissediyorum.
 • Ev ya da oda arkadaşlarımla sorunlarım var.
 • Duygusal  ilişkilerimde sıkıntılarım var.
 • Sosyal becerilerimi geliştirmek istiyorum.
 • Zorlu ve travmatik yaşam olaylarına maruz kaldım.
 • Sevdiğim bir yakınımı kaybettim.
 • Öfkemi kontrol etmekte zorlanıyorum.
 • Üniversite yaşamına uyum sağlamakta zorlanıyorum.

 

 

 

 

 

2310 kez görüntülendi.