7 Mart 2023

DEPREM NEDENİ İLE OHAL İLAN EDİLEN İLLERDE İKAMET EDEN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI /ÖĞRENİM ÜCRETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ İADE DUYURUSU

         

     03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamıda;

 

     1) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak;

     a) Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler,

     b) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler,

     c) Olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulmuştur.

     2) Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıtlı;

     a) Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören birinci öğretim öğrencileri ilgili programın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/ç maddesindeki süreler içerisinde katkı payı ödemediklerinden, programın süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı,

     b) Önlisans, lisans ve lisansüstü (tezli/tezsiz) eğitim gören ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti,

     c) Olağanüstü hal bölgesinde ikamet eden ve bu bölgedeki Devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretini, ödemeyecektir.

     3) Tahsil edilmiş 2022-2023 Eğitim –Öğretim Yılı bahar dönemi katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilecektir.

 

     Katkı payı/öğrenim ücreti iade başvuruları elektronik ortamda (on-line) yapılacak olup, posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.
     Katkı payı/öğrenim ücreti iadesi talebinde bulunacak öğrencilerin, başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurularak alınan çıktısı öğrenci tarafından imzalandıktan sonra, başvuru formu ile e-devletten alacakları ikametgah belgelerini ayrı ayrı tarayarak sisteme yüklenecektir. 

 

 

 

Online Başvuru

Başvuru Formu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 

 

 


8222 kez görüntülendi.