#
İndir  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunuİndir  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunuİndir  2914 Yükseköğretim Personel Kanunuİndir  3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun