#

ÖĞRENCİ AF BAŞVURUSU DUYURUSU

 

ÖĞRENCİ AF BAŞVURUSU DUYURUSU

         

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7417 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi ile eklenen Geçici 83. maddesi 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Maddenin yürürlük tarihi olan 05 Temmuz 2022 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Üniversitemizden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde 07 Kasım 2022 tarihine kadar kaydının silindiği Dekanlığı/Müdürlüğe ekte örneği bulunan dilekçe ve istenen belgelerle şahsen, posta veya kargo ile başvuru yapabilirler.

  

Başvuru Dilekçesi (Ön Lisans ve Lisans)

Başvuru Dilekçesi (Lisansüstü)

Kanun Metni

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri

Birim İletişim Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

6385 kez görüntülendi.