#

Kafkas Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlahiyat Alanında Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu

 Kafkas Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlahiyat Alanında Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu

 

İlahiyat Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme sonuçlarına istinaden yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Lisans Programlarına yerleşen öğrencilerin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretleri; T.C.Ziraat Bankası Kars Şubesi nezdinde bulunan;

0147 26158586-5017  nolu hesaba yatırılarak banka dekontu/ bankamatik fişinin kesin kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Kafkas Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci katkı payı olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen;

·         İlahiyat (N.Ö) programı için katkı payı/öğrenim ücreti: 142 TL,

·         İlahiyat (İ.Ö) programı için katkı payı/öğrenim ücreti: 514 TL’ dir.

Kayıt İçin Gereken Belgeler:
1-
Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Önlisans Diplomasının aslı ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve noter onaylı fotokopisi.

2- Başarı Durum Belgesi(Transkript) aslı
3- Ders içeriklerini gösterir belge aslı
4-
Fotoğraf (6 Adet-4,5x6 cm boyutlarında)
5- Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuç Belgesi çıktısı.
6- 1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi. 

7-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

8-Öğrenim ücreti dekontu.

 

*Muafiyet taleplerine ilişkin dilekçeler, onaylı ders içerikleri ile birlikte ilgili birim öğrenci işleri bürolarına teslim edilecektir.

 

Kayıt İçin Önemli Notlar;

  • Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti ve ya fotokopisi kabul edilmez. Ancak, aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
  • Kendi lehine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan verdiği anlaşılan adayların kaydı, ilgili üniversite tarafından alınmaz. Kaydı alınmasına rağmen daha sonraki bir tarihte yanlış beyan verdiği tespit edilen kişilerin kayıtları silinir.

1585 kez görüntülendi.