#

DERS KAYITLARINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER (Arasınıf Öğrencileri İçin)

DERS KAYITLARINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER (Arasınıf Öğrencileri İçin)

Ders Kayıtları İle İlgili İş/İşlemler

Ders Kayıtları İle İlgili Olarak Yapılacak Olan İş/İşlemlere Ait Yönetmelik Hükümleri

 

Alınabilecek En Fazla Kredi Miktarı

Bir öğrencinin  bir yarıyılda alabileceği derslerin toplam saati alt sınıftaki devamsız olduğu dersler ve YÖK dersleri ile birlikte toplam (40) ders saatidir .Ancak  Mezun durumda olan öğrenciler  Ders kayıtlarında (40+2) ders saatini  geçmemek üzere  ders alabilirler (Mad.5/2)

Ders Alma İşlemlerinde Öncelikler

Bir derse  kayıt için varsa o desin ön koşulu olan ders/derslerden başarılı olması gerekir. (5.madde/3. Bendi)

Öğrenciler, öncelikle (Z) veya (FF) ,(FD) harf notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. (Madde 5/2)

Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tekrar alacakları derslerin haftalık saatlerinin çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. (Madde 18/6)

Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda DC ve DD notlarının karşısında (O.B) yani Ortalamadan Başarılı ibaresi yer almayan şartlı derslerinde takip eden ilgili ders kayıtlanma  döneminde  alınması şarttır. (Madde 17/3)

Üst Yarıyıldan Ders Alma

Eğer öğrencinin  kayıt yaptırdığı yarıyıl itibari ile  GANO’su en az 3.00 olan ve FF ve FD  notu bulunmuyorsa önkoşullu dersler hariç  haftalık 40  saat limitini aşmamak koşulu ile üst dönemlerden de ders alabilir ( Madde 5/8)

Herhangi bir sebeple üniversitelerden kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda müfredatlarında bulunan derslerin %85’inden muaf olanlar istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üstten ders alabilirler. (Madde 5/8)

 

DC ve DD Notu alan Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri

Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, ilgili derslerden koşullu başarılıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmesi için yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının (YANO) 2,00 olması gerekir (YANO:Öğrencilerin her bir eğitim-öğretim yılı sonunda  güz ve Bahar dönemlerinde  almış olduğu derslerin her birininin kredi saati ile o dersin başarı notunun katsayı  karşılığı  ile çarpımından elde edilen sayıların genel toplamının bu derslerin kredilerinin genel toplamına bölümünden elde edilen sonuçtur ) eğer öğrenci bu şartları taşımıyorsa , yani şartlı derslerinin karşısında (O.B)  ibaresi yer almıyorsa  DC ve DD olan bu derslerini takip eden eğitim öğretim yılının ilgili döneminde almak zorundadırlar. (MADDE 17)

 Yukarıda yazılı kurallardan dolayı ders kaydı yapamayan veya eksik yapan öğrencilerin durumları hakkında öğrenciler, Danışman Öğretim elemanları tarafından bilgilendirileceklerdir.

ÇOK ÖNEMLİ! Kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş öğrencilerin sistemden yazdır butonu ile ders kaydının kesinleştiğine dair çıktı almaları ve danışmanlarına onaylatmaları önemlidir. Herhangi bir ders kayıt sorununda bu çıktıyı ibraz edemedikleri takdirde sistemdeki kayıtlar dikkate alınacaktır.

NOT:  2020-2021 Öğretim yılında OSYS ile üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin  GÜZ dönemi ders kayıtları  Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden  şahsen  yapılması gerekmektedir.  

 

10543 kez görüntülendi.