#

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Uygulaması Hakkında Duyuru

 2019-2020  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU UYGULAMASI KILAVUZU

        2019-2020 eğitim yılı sonunda yaz okulu açılmayacak olan akademik birimlerde öğrenim gören öğrencilerimiz Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre Akademik Birimlerinin onayını alarak üniversitemiz içindeki diğer akademik birimlerden veya  Devlet Üniversitelerinde açılan yaz öğretiminden ders alabileceklerdir.

YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ YAPACAK OLAN BİRİMLERİMİZ İÇİN

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

 

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Ön Kayıtların Yapılması

 13Temmuz 2020

 22 Temmuz 2020

Ön Kayıtların Değerlendirilmesi ve ilanı

23Temmuz 2020

 23 Temmuz 2020

Yaz Okulu Kesin Kayıtların Yapılması

           24 Temmuz 2020

24 Temmuz 2020

Derslerin Başlaması ve Bitişi

27 Temmuz 2020

20 Eylül 2020

Ara Sınav

21Ağustos 2020

28 Ağustos 2020

Yaz Dönemi Sonu Sınavları

21 Eylül 2020

25 Eylül 2020

Öğretim Elemanlarınca Sınav Sonuçlarının İlanı

28 Eylül 2020

30 Eylül 2020

 

YAZ OKULU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER.

Üniversitemiz öğrencileri  için:

1)Öğrenciler ön kayıt tarihleri arasında alacakları dersler için ön kayıt yaptıracaklardır.

 2) Öğrenciler ön kayıt süresi içinde kayıt yaptırmış oldukları derslerin kesin kayıt işlemini süresi içinde yaptıracaklardır.

3) Öğrenciler kesin kayıt yaptırmadığı ya da kesin kayıt yaptırdığı halde açılmayan bir dersin yerine kesin kayıt yaptırmak istediği başka bir dersi tercih edebilir.

4) Öğrencilerin kesin kayıt yaptırdıkları dersleri zorunlu olarak alınacak ders statüsüne geçeceği için be derslerden devamsızlık veya başarısızlık durumunda alacakları harf notları öğrencilerin GANO hesaplamasında değerlendirilecektir.

 

 

Ön kayıt için;

a) llgili Akademik Birime verilmek üzere yaz okulunda almak istedikleri dersleri belirten dilekçe

b) Öğrenci kendi biriminde açılmadığı için Üniversitemize bağlı farklı bir birimde yaz okulu dersi almak istiyorsa İlgili akademik birimin ders içerikleri ve kredileri ile kendi birimine müracaat edip Onay belgesi alması gerekmekte ve dilekçesine bu belgeyi de eklemek zorundadır.

c) Öğrenci yaz okulunda almak istediği dersin kendi biriminde veya üniversitemize bağlı farklı bir birimde açılmaması durumunda ise o dersi  başka bir üniversiteden alabilecektir.bunun için de birimine;

1-     Müracaat dilekçesi (Hangi üniversitede yapacağını ve hangi dersleri alacağını belirtir)

2-     Ders içerikleri (Onaylı)

3-     Ders müfredatı (Onaylı)

        ** Öğrenci diğer üniversitelerden alacağı dersin/derslerin ders içeriği, dili, kredi ve saatini gösteren resmi belgeyi dersler başlamadan önce kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu/enstitüye verir. Bu belgelere göre ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin bir başka üniversiteden ders alıp almamasına karar verir. Başka bir üniversitede ders almak bu karar ile mümkün olur.

***Öğrenci ilgili akademik birimine  ön kayıtlanma için müracaatta bulunmadan direkt otomasyon sisteminde ders kayıtlanması yapamaz. Bu durumda olan öğrencilerin yaz okulu ders kayıtlanmaları  geçersiz sayılır.

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN YAZ OKULU (KESİN KAYITLANMADA)YAPILMASI GEREKENLER

1-Öğrenciler Sadece Kapatılmış Dersinin ya da Derslerinin Yerine Ders Seçebilir. (Seçmeyedebilir)

2-Öğrenci birimine verdiği ön kayıt dilekçesindeki belirttiği ve kendi birimi hariç üniversitemiz bünyesindeki diğer akademik birimlerden alacağı dersleri Otomasyon sistemindeki ders kayıtlanma ekranında müfredat dışı ders seçimi  linkini tıklayıp, hangi akademik birimden ders alması onaylanmış ise o  akademik birimin ders kodunu seçip kayıtlanma yapacaktır.

 3-Kendi biriminden alacağı dersleri de yine ilgili koduyla seçecektir.

 

YAZ OKULU BİLGİLENDİRME REHBERİ

Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan düşük GANO'lu öğrencilere GANO'larını yükseltme; herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilme; başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran ek bir eğitim öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Bu yüzden yaz okulunda alınan derslerden CC ve üstü not alındığında başarılı sayılacaktır.

 

YAZ OKULUNDAN DERS ALMA/ALAMAMA DURUMU

 

Yaz okulunda öğrenciler;

a) Alt yarıyıllara ait dersleri, hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya GANO` larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir.

b) Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.

c) Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.

ç) GANO’ su en az 3.00 olan ve tekrar dersi bulunmayan başarılı öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri alabilirler.

d) Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.

e) İntörn eğitimi ve Staj yapılırken Yaz öğretiminden yararlanılamaz

 

YAZ OKULUNDA ALINACAK  KREDİ  SAYISI

 

Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla (12 )krediye kadar ders alabilir; ancak bir dersin kredisinin 12 kredi saatin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir.

 

YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN   DERS ALMA

1-)Alınacak dersin denkliğinin, içerik, kredi/saat açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

2-)Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin başka bir üniversitede açılan yaz okulu derslerini alabilmeleri için;

a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi,

b) Öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin Üniversitede açılmamış olması veya Üniversitede yaz okulu uygulanmıyor olması,

c) Diğer üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatinin denk olduğunun ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi, gerekir.

 3) Öğrenci farklı üniversiteden alacağı dersin, ders içeriği, dili, kredi ve saatini gösteren resmi belgeyi, dersler başlamadan önce kayıtlı olduğu fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitüye verir. Bu belgelere göre ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin bir başka üniversiteden ders alıp almaması kararı alır. Başka bir üniversiteden ders almak bu karar ile mümkün olur.

 

YAZ OKULUNDA DERSLERE DEVAM, SINAVLAR VE BAŞARI DURUMLARININ TESPİTİ

Yaz okulunda alınan dersler için elde edilen devam hakkı normal Eğitim-Öğretim dönemleri için geçerli değildir.

YAZ OKULUNDA ALINAN DERSLERİN NOT KARTEKSİNE İŞLENMESİ

1)     Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan GANO dikkate alınır ve not karteksine işlenir. İlgili dönemlerin ANO ve YANO ortalamasına dahil edilmez.

2)     Kartekse işlenen notlara göre GANO’ su yeniden hesaplanır.

3)     Yaz okulunda alınan dersler başarı sıralamasına ve %10’luk dilime giren öğrencilerin belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.

 

DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDAN DERS ALMASI

Misafir Öğrenciler;

Üniversitemizin dışında diğer Yükseköğretim Kurumları bünyesinde yürütülen programlara kayıtlı misafir öğrenciler için yaz okulu uygulamasında,

Üniversitemizde 2019-2020  Eğitim-Öğretim yılında yapılacak olan Yaz Okulu uygulamasında yürütülecek dersler için kayıt yaptırmak isteyen diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin (Yaz Okulu Misafir Öğrenci) kayıtları aşağıdaki hususlara bağlı olarak işlem yapılacaktır: 

·        Misafir öğrenciler yaz okulunda ders almak istedikleri birimler için yapacakları ön kayıt işlemine bağlı olarak aşağıda yer alan belgelerle ilgili Fakülte/ Yüksekokulu/ Meslek Yüksekokulu’na şahsen veya posta ile akademik takvimde belirtilen  tarihleri arasında başvuracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

·         Dilekçe

·        Öğrenci Belgesi

·         Kayıtlı olunan birimden yaz okulunda ders alabileceğine dair Yönetim Kurulu Kararı.

·        Kesin kayıt yaptırması birimlerce uygun görülen misafir öğrencilerin listeleri 23 Temmuz 2020 tarihinde birimler tarafından ilan edilecek, bu öğrencilerin kesin kayıt işlemleri YAZ Okulu ücretini ilgili bankaya yatırdıktan sonra dekontunun başvuruda bulundukları birime teslimi ile o birimin Öğrenci İşleri tarafından yapılacaktır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri Akademik birim Öğrenci İşleri tarafından OBS (Öğrenci Bilgi sistemi) üzerinden yapılacaktır. Misafir öğrencilerin yaz okulundaki sınav değerlendirmeleri Üniversitemiz öğrencilerinin bağlı oldukları Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Misafir öğrencilerin Üniversitemizde kayıt yaptırıp devam ettikleri derslerin kredi limitine harf notlarının değerlendirmesi başta olmak üzere Yaz okulu uygulaması ile ilgili işlemleri kendi Yükseköğretim Kurumları tarafından konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Tanımlamalar / Dönem Başı İşlemleri/ Yıl Dönem Tanımlama uygulamasından YAZ dönemi tanımlaması yapılmalıdır.

2. Tanımlamalar / Dönem Başı İşlemleri/Akademik Takvim uygulamasından Yaz Okulu Kayıtlanma Aktivitesi Tanımlanması yapılmalıdır.

 AKADEMİK BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Dersler Tanımlanan 2019-2020  YAZ Dönemine Açılacak ve sunulacak

 2. Yeterli kontenjana ulaşmamış dersler kapatılacak ve kapatılan dersler ilan edilecek

 3. Kesin Kayıt işlemi ile öğrencilere talep ettikleri ve açılması kesinleşen derslerine Otomasyon Sisteminden Kayıt Yenileme Ekranından YAZ Dönemi ders atama ve kesin kayıt işlemi yapacaklardır.

4. Üniversite içerisinde öğrenci kendi birimi dışında hangi akademik birimde ders alacak ise o birimin öğrenci  işleri  kendi fakülte/yüksekokulundaki ders ile öğrencinin kendi birimindeki  dersin eşleştirmesini yapacaktır.

 

AKADEMİK BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİ TARAFINDAN YAZ OKULU (KESİN KAYITLANMA ÖNCESİ) YAPILMASI GEREKENLER

1. Yeterli kontenjana Ulaşmamış Dersler Kapatılacak

 2. İlk Aşamada Seçmiş Olduğu Dersi Kapanmamış, Öğrencilerin Kesit Kayıtları yapılacak.(Kesin Kaydı Yapılan Öğrenciler Kesin Kayıt İşleminde Ders Seçemeyeceklerdir.)

 

AKADEMİK BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİNİN YAZ OKULU (SON AŞAMASI) YAPACAKLARI

 İlk Aşamada Kayıtlarını yaptırmış ve Kesin Kayıt Aşamasında Kapatılan Dersinin ya da Derslerinin Yerine Ders Seçmemiş Öğrencilere Ders Başına Yatırmış Oldukları Paralar İade Edilecek.(Misafir Öğrenciler İçin)

 

Kafkas Üniversitesi Yaz okulu Yönetmeliği  (Tıklayınız)

YÖK  Yaz Okulu Uygulama Esasları (Tıklayınız)

2019-2020 Yaz okulu ücretleri (Tıklayınız)

AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER İÇİN TIKLAYINIZ

NOT : BİRİMLERİNDE YAZ OKULU AÇILMAYAN ÖĞRENCİLER YALNIZCA  DEVLET ÜNİVERSİTELLERİNDEN  YAZ OKULU ALABİLECEKLERDİR.

 

13735 kez görüntülendi.