#

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ONLİNE BAŞVURU DUYURUSU

  
2019-2020  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU UYGULAMASI KILAVUZU
 
YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ YAPACAK OLAN BİRİMLERİMİZ İÇİN
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
 
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Ön Kayıtların Yapılması
13 Temmuz 2020
22 Temmuz 2020
Ön Kayıtların Değerlendirilmesi ve ilanı
23 Temmuz 2020
23 Temmuz 2020
Yaz Okulu Kesin Kayıtların Yapılması
24 Temmuz 2020
24 Temmuz 2020
Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihi
27 Temmuz 2020
20 Eylül 2020
Kurban Bayramı Tatili
31 Temmuz 2020
03 Ağustos 2020
Ara Sınav (Vize) Tarihleri
 24 Ağustos 2020
28 Ağustos 2020
Yaz Okulu Final Sınavları
21 Eylül 2020
25 Eylül 2020
Öğretim Elemanlarınca Sınav Sonuçlarının İlanı
28 Eylül 2020
30 Eylül 2020
Tek Ders Sınavı Tarihi
01 Ekim 2020
02 Ekim 2020
Tek Ders Sınavı Sonuçlarının Sisteme Girilmesi
01 Ekim 2020
02 Ekim 2020
 
2019-2020 eğitim yılı sonunda yaz okulu açılmayacak olan akademik birimlerde öğrenim gören öğrencilerimiz Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre Akademik Birimlerinin onayını alarak üniversitemiz içindeki diğer akademik birimlerden veya Devlet Üniversitelerinde açılan yaz öğretiminden ders alabileceklerdir.
 
 
 
 
 
Kafkas Üniversitesi 2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
1.       Yaz okulu başvuruları online olacaktır.
2.       Covid-19 Pandemisi nedeniyle yaz okulu Microsoft Office 365 ile uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır.
3.       Yaz okulunda öğrenci en fazla 12 kredi alabilir.
4.       Yaz okulu dersi, Kafkas Üniversitesinde açılmışsa başka üniversiteden o dersi alamaz. Kafkas Üniversitesinde açılmayan dersi başka üniversiteden alabilirler. Yaz okulunda açılması öngörülen dersler https://www.kafkas.edu.tr/kau/TR/tumduyurular adresinde duyurulacaktır.
5.       Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı sınırı bulunmamaktadır.
6.       Üniversite öğrencilerimiz yaz okulu için herhangi bir ücret ödemeyecektir. Misafir öğrenciler aşağıdaki linkte belirtildiği şekilde ders ücretini ödeyeceklerdir.
7.       Tek ders sınavına kalan öğrenciler de yaz okulu derslerine kayıtlanabilir. Tek ders sonucu başarılı olmaları halinde dersi sildirebilirler.
8.       Üniversitemize kayıtlı olup yaz okulundan ders almak isteyen öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemine kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek ders kayıt işlemi yapabilirler.
9.       Üniversitemiz yaz okulundan ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri portal.kafkas.edu.tr/yazOkulu  web adresinden başvuru yapabilirler.
 
 
YAZ OKULU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Üniversitemiz öğrencileri için:
 
1.       Öğrenciler ön kayıt tarihleri arasında alacakları dersler için ön kayıt yaptıracaklardır.
2.       Öğrenciler ön kayıt süresi içinde kayıt yaptırmış oldukları derslerin kesin kayıt işlemini süresi içinde yaptıracaklardır.
3.       Öğrenciler kesin kayıt yaptırmadığı ya da kesin kayıt yaptırdığı halde açılmayan bir dersin yerine kesin kayıt yaptırmak istediği başka bir dersi tercih edebilir.
4.       Öğrencilerin kesin kayıt yaptırdıkları dersleri zorunlu olarak alınacak ders statüsüne geçeceği için be derslerden devamsızlık veya başarısızlık durumunda alacakları harf notları öğrencilerin GANO hesaplamasında değerlendirilecektir.
 
Ön kayıt için;
a)    İlgili Akademik Birime verilmek üzere yaz okulunda almak istedikleri dersleri belirten dilekçe.
b)    Öğrenci kendi biriminde açılmadığı için Üniversitemize bağlı farklı bir birimde yaz okulu dersi almak istiyorsa ilgili akademik birimin ders içerikleri ve kredileri https://obsyeni.kafkas.edu.tr/oibs/bologna/# linkinden indirerek belgeyi dilekçesine eklemek zorundadır.
c)     Öğrenci yaz okulunda almak istediği dersin kendi biriminde veya üniversitemize bağlı farklı bir birimde açılmaması durumunda ise o dersi başka bir üniversiteden alabilecektir. Bunun için de birimine;
1.       Müracaat dilekçesi
Dersler başlamadan önce kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu/enstitüye ilgili mail adreslerinden veya faks ile bildirmesi gerekmektedir. Bu belgelere göre ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin bir başka üniversiteden ders alıp almamasına karar verir. Başka bir üniversitede ders almak bu karar ile mümkün olur.
 
 
Öğrenciler Tarafından Yaz Okulu (Kesin Kayıtlanmada) Yapılması Gerekenler
1.    Öğrenciler Sadece Kapatılmış Dersinin ya da Derslerinin Yerine Ders Seçebilir.
2.    Öğrenci birimine verdiği ön kayıt dilekçesindeki belirttiği ve kendi birimi hariç üniversitemiz bünyesindeki diğer akademik birimlerden alacağı dersleri Otomasyon sistemindeki ders kayıtlanma ekranında müfredat dışı ders seçimi linkini tıklayıp, hangi akademik birimden ders alması onaylanmış ise o akademik birimin ders kodunu seçip kayıtlanma yapacaktır.
3.    Kendi biriminden alacağı dersleri de yine ilgili koduyla seçecektir.
 
YAZ OKULU BİLGİLENDİRME REHBERİ
Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan düşük GANO'lu öğrencilere GANO'larını yükseltme; herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilme; başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran ek bir eğitim öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Bu yüzden yaz okulunda alınan derslerden CC ve üstü not alındığında başarılı sayılacaktır.
 
YAZ OKULUNDAN DERS ALMA/ALAMAMA DURUMU
Yaz okulunda öğrenciler;
a)        Alt yarıyıllara ait dersleri, hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya GANO`larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir.
b)        Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.
c)         Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.
d)        GANO’su en az 3.00 olan ve tekrar dersi bulunmayan başarılı öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri alabilirler.
e)         Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.
f)         İntörn eğitimi ve Staj yapılırken Yaz öğretiminden yararlanılamaz
 
YAZ OKULUNDA ALINACAK KREDİ SAYISI
Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla (12 )krediye kadar ders alabilir; ancak bir dersin kredisinin 12 kredi saatin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir.
YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA
1.         Alınacak dersin denkliğinin, içerik, kredi/saat açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
2.         Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin başka bir üniversitede açılan yaz okulu derslerini alabilmeleri için;
a)       Öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin Üniversitede açılmamış olması veya Üniversitede yaz okulu uygulanmıyor olması,
b)      Diğer üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatinin denk olduğunun öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
3.         Öğrenci farklı üniversiteden alacağı dersin, ders içeriği, dili, kredi ve saatini gösteren resmi belgeyi, dersler başlamadan önce kayıtlı olduğu fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitüye ilgili mail adreslerinden veya faks ile bildirmesi gerekmektedir. Bu belgelere göre ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin bir başka üniversiteden ders alıp almaması kararı alır. Başka bir üniversiteden ders almak bu karar ile mümkün olur.
 
YAZ OKULUNDA DERSLERE DEVAM, SINAVLAR VE BAŞARI DURUMLARININ TESPİTİ
Yaz okulunda alınan dersler için elde edilen devam hakkı normal Eğitim-Öğretim dönemleri için geçerli değildir.
 
 
YAZ OKULUNDA ALINAN DERSLERİN NOT KARTEKSİNE İŞLENMESİ
1.         Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan GANO dikkate alınır ve not karteksine işlenir. İlgili dönemlerin ANO ve YANO ortalamasına dahil edilmez.
2.         Kartekse işlenen notlara göre GANO’ su yeniden hesaplanır.
3.         Yaz okulunda alınan dersler başarı sıralamasına ve %10’luk dilime giren öğrencilerin belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.
 
DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDAN DERS ALMASI
Üniversitemizin dışında diğer Yükseköğretim Kurumları bünyesinde yürütülen programlara kayıtlı misafir öğrenciler için yaz okulu uygulamasında;
Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak olan Yaz Okulu uygulamasında yürütülecek dersler için kayıt yaptırmak isteyen diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin (Yaz Okulu Misafir Öğrenci) kayıtları aşağıdaki hususlara bağlı olarak işlem yapılacaktır:
Üniversitemiz yaz okulundan ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri portal.kafkas.edu.tr/yazOkulu web adresinden başvuru yapabilirler.
 
1.    Dilekçe
2.    Ders İçeriklerini gösterir belge
3.    Kayıtlı olunan birimden yaz okulunda ders alabileceğine dair Yönetim Kurulu Kararı.
        Kesin kayıt yaptırması birimlerce uygun görülen misafir öğrencilerin listeleri 23 Temmuz 2020 tarihinde birimler tarafından ilan edilecektir, Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri Akademik birim Öğrenci İşleri tarafından OBS (Öğrenci Bilgi sistemi) üzerinden yapılacaktır. Misafir öğrencilerin yaz okulundaki sınav değerlendirmeleri Üniversitemiz öğrencilerinin bağlı oldukları Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Misafir öğrencilerin Üniversitemizde kayıt yaptırıp devam ettikleri derslerin kredi limitine harf notlarının değerlendirmesi başta olmak üzere Yaz Okulu uygulaması ile ilgili işlemleri kendi Yükseköğretim Kurumları tarafından konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
1.       Tanımlamalar / Dönem Başı İşlemleri/ Yıl Dönem Tanımlama uygulamasından YAZ dönemi tanımlaması yapılmalıdır.
2.       Tanımlamalar / Dönem Başı İşlemleri/Akademik Takvim uygulamasından Yaz Okulu Kayıtlanma Aktivitesi Tanımlanması yapılmalıdır.
 
 AKADEMİK BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
1.       Dersler Tanımlanan 2019-2020 YAZ Dönemine Açılacak ve sunulacak.
2.       Yeterli kontenjana ulaşmamış dersler kapatılacak ve kapatılan dersler ilan edilecek.
3.       Kesin Kayıt işlemi ile öğrencilere talep ettikleri ve açılması kesinleşen derslerine Otomasyon Sisteminden Kayıt Yenileme Ekranından YAZ Dönemi ders atama ve kesin kayıt işlemi yapacaklardır.
4.       Üniversite içerisinde öğrenci kendi birimi dışında hangi akademik birimde ders alacak ise o birimin öğrenci işleri kendi fakülte/yüksekokulundaki ders ile öğrencinin kendi birimindeki dersin eşleştirmesini yapacaktır.
 
 
NOT: BİRİMLERİNDE YAZ OKULU AÇILMAYAN ÖĞRENCİLER YALNIZCA DEVLET ÜNİVERSİTELLERİNDEN YAZ OKULU ALABİLECEKLERDİR.

 

12108 kez görüntülendi.