#

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu

 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV ŞARTLARI

Üniversitemiz  Güzel Sanatlar Fakültesine   2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aşağıda belirtilen kontenjanlar kadar Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır

            Başvuru Şartları:                                                            

-         2018 yılında yapılan TYT sınavında; puan türüne bakılmaksızın en az 150 ve daha fazla puan alan Lise, Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ve dengi okul mezunları başvurabilir. 

-         Engelli Öğrenciler İçin Başvuru Puanı : (Bedensel, Görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile ‘yaygın gelişimsel bozukluklar’, otizm spektrum bozuklukları (OSB), Aspersendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanmayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını ‘engelli sağlık kurulu raporu’ ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki TYT puanlarından biri 100 ve üzerinde olanlar, Özel yetenek sınavımıza kabul edilir.

-         Adaylardan istenen puanları, Ortaöğretim Başarı Puanı katılmamış ham puanlarıdır.

-         Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programını kazanmış öğrencilerde sınava girmek üzere başvurabilir.

RESİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN

ENGELLİ ÖĞRENCİLER

2

DİĞER ÖĞRENCİLER

18

          Başvuru İçin Gereken Belgeler:

-         Başvuru Formu (ön kayıt esnasında verilecek ve örneği Fakültemizin web sitesinde yayınlanacaktır)

-         YKS-TYT Sınav Sonuç Belgesinin aslı ya da kayıt sırasında onaylanacak fotokopisi

-         Lise Diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi (Fotokopi onaylandıktan sonra aslı iade edilecektir. Noter veya Güzel Sanatlar Fakültesince onaylanacaktır.)

-         Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi (Noter veya Güzel Sanatlar Fakültesince onaylanacaktır.)

-         Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar adayın sınavdaki görünümüne uygun olacaktır)

-         Adaylar başvuru esnasında tüm belgelerin aslı ile müracaatta bulunacaklardır.

            Başvuru Tarihi, Yeri ve Önemli Açıklamalar:

-         Başvurular 1-2-3-6-7 Ağustos 2018 Tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yapılacaktır.  

-         Başvurular adayın kendisi tarafından yapılacaktır.

-         Başvuru sırasında öğrenci adaylarına üzerinde fotoğrafı bulunan YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ verilecektir. YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ve ÖZEL KİMLİK BELGESİ’ ni (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Güncel Pasaport) göstermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

          Sınav Tarihi ve Yeri:

         Ön Başvuru: 1-2-3-6-7 Ağustos 2018

         Özel Yetenek Sınav Tarihi: 8 Ağustos 2018- (1.aşama) 9 Ağustos 2018(2.aşama)

         Sınav Sonuçlarının İlanı: 13-17 Ağustos  2018 mesai saatleri içinde açıklanacaktır.

         Kesin Kayıt Tarihi: 17-21 Eylül 2018

-         İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.

-         Resim Bölümü’ne girecek bütün adayların resim kâğıtları Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından temin edilecek, adaylar kullanacağı kalem, silgi ve duraliti kendileri getireceklerdir.

İLETİŞİM ADRESİ ve İRTİBAT NUMARALARI : Güzel Sanatlar Fakültesi  Merkez Kampüs KARS  Telefon: 0.474.212.90.38– İrtibat Tlf:0.474-212.90.38  dahili no 1585- 1701   Web: http://www.kafkas.edu.tr/gusf 

 

 

başvuru formu

Kafkas GSF Sınav Kılavuzu

özel yetenek sınav takvimi

2654 kez görüntülendi.