#

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı BESYO Özel Yetenek Sınav Duyurusu

  

T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

            Üniversitemiz Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aşağıda belirtilen kontenjanlar kadar Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır.

 

BÖLÜMLER

KONTENJANLAR

Erkek

Bayan

Milli Sporcu

Toplam

Erkek

Bayan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

36

24

6

4

70

Antrenörlük Eğitimi

17

10

8

5

40

Spor Yöneticiliği I.Öğretim

30

20

5

5

60

Spor Yöneticiliği II.Öğretim

30

20

5

5

60

            Bölümler bazında milli sporcular için ayrılan bayan veya erkek kontenjanlarının herhangi bir gurubuna yeterli sayıda başvurunun olmaması veya sınavlardan yeterli başarının sağlanamaması durumunda, eksik kalan erkek veya bayan milli sporcu kontenjanının aynı bölümün öncelikle diğer cinsiyetteki milli sporcularla tamamlanacak, tamamlanmadığı taktirde ise, eksik kalan erkek veya bayan kontenjanlarının hangi cinsiyet eksikse genel sıralamadan o cinsiyetten tamamlanacaktır.

 BAŞVURU ŞARTLARI

 

a.       T.C.Vatandaşı olmak

b.      Herhangi bir fiziksel engelinin bulunmaması

c.        2018-TYT sınavından   Milli sporcular ile Spor Lisesi çıkışlar için 150,000  puan almış olmak ( Adaylardan istenen puanlar Ortaöğretim puanı katılmamış ham puanlardır)

d.      Yukarıda (c) maddesinde sözü edilenler dışında kalan diğer alan, kol ve bölüm mezunlarının ise; 2018-TYT puanından en az 150.000 ham puan almış olmaları gerekmektedir. (Adaylardan istenen puanlar, Ortaöğretim Başarı Puanı katılmamış ham puanlarıdır)

e.       Milli Sporcular için ayrılmış kontenjanlara müracaat edeceklerin, milli takımlardan herhangi birinde sporcu olarak görev almış olmaları ve bunu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili federasyondan alacakları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az (B) sınıfı, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği (Birinci ve İkinci Öğretim) Bölümleri içinde en az (C) sınıfı milli sporcu belgesi ile kanıtlama şartı aranacaktır.

f.       Milli Sporcu kontenjanına başvuruda bulunan adaylar dahil tüm adaylarda yaş sınırı aranmaz.

g.       K.K.T.C. ve Yabancı uyruklu adayların Milli Sporcu Belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

 ÖN KAYIT, SINAV YERİ VE TARİHİ

 

a)      Ön Kayıt Tarihleri         

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 06 – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında internet üzerinden online yapılacaktır.

Web üzerinden başvurusu tamamlayan adaylar kayıt sonunda verilen, kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri 16 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sarıkamış/KARS adresine elden uzaklaştırmak zorundadır.

 

b)      Özel Yetenek Sınav Tarihi                     

Özel Yetenek Sınavı 03 Eylül  2018 tarihinde başlayacaktır.

c)      Özel Yetenek Sınav Yeri            

Özel Yetenek Sınavı Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kapalı Spor Salonunda sınav süresince hafta sonları da dahil olmak üzere 08.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

     

     

ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

v  Ön Kayıt Başvuru Formu, (Yalnızca Online başvuru sırasında internet üzerinden temin edilebilir)

v  Adayın 2018-TYT Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

v  Sağlık Raporu,  (Bu rapor resmi sağlık kuruluşlarından alınacak ve    “ Beden Eğitimi ve Spor   Yüksekokulu’ nun    Uygulamalı  Özel  Yetenek  Sınavına  Girmesinde  sağlık  yönünden bir sakınca bulunmamaktadır” ifadesini içerecektir)

v  Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında, Kılıf Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş olacaktır. )

v  Öğrenim durumunu gösterir belge (Onaylı lise diploması fotokopisi, lise çıkış belgesi veya liseden mezun olacağı tarihi, alanı, bölümü ve kolu gösterir resmi yazı)

v  T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi

v  Sınava Müracaat edecek tüm Milli Sporcular için Milli Sporcu olduklarını gösterir Milli Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden veya İlgili Federasyondan alınmış 2018 yılı içinde onaylatılmış belgeler kabul edilir.)

v  Evrakların koyulacağı büyüklükte poşet dosya

 

Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir. İmzasız formlar diğer evraklar tamam olsa bile adayların ön kayıtları yapılmaz.  Kayıt sırasında verilen belgeler ile asılları arasında farklılıklar tespit edilirse tespit edildiği andan itibaren aday hakkında mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yasal işlem yapılır. 

           

            Sınavla ilgili diğer evraklar  www.kafkas.edu.tr. internet adresinden temin edilecektir (Sınav Kılavuzu vb.)

            Sınavla ilgili her türlü bilgi : sabesyo@kafkas.edu.tr e-mail adresinden veya 0(474) 413 52 52 numaralı telefondan alınabilir.

 

 

 

 Başvuru için Tıklayınız (06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında aktif olacaktır.)

 KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

11288 kez görüntülendi.