#

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 

T.C.
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
 
Kafkas Üniversitesi ve diğer yurtiçi üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz programlarına 02.01.2018-08.01.2018 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
 
1)-Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları ile 2015-2016-2017 Yıllarına ait Taban Puanlarını ve 2018 Yılı Yatay Geçiş Kontenjanlarını görmek için aşağıdaki ekte bulunan belgelere bakınız. (Tablo 1, Tablo 2)
2)-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 15/01/2015 tarihli kararına ulaşmak için ekteki belgelere bakınız.
3) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname için ekte bulunan belgeye bakınız.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.
2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.
3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait
- ÖSYS Sonuç Belgesi
-Yerleştirme sonuç belgesi
-Puan YGS,LYS sonuç belgesi internet çıktısı.
4)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.
5)-Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi.
6)- Taahhütname
 
NOT: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 02.01.2018-08.01.2018 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula şahsen veya posta yolu ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki / kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.
Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:
Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 08.01.2017-12.01.2017 tarihleri arasında;
“İlgili Fakülte, Yüksekokularında ” yapılacaktır.
 
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.
2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.
3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.
4)- 8 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Ad ve Soyadı yazılacaktır.)
5)-29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.
6)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını (Kafkas Üniversitesine) gösteren banka dekontu.
7)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden ayrıca, 2016-2017 Güz ve Bahar Yarıyılı Öğrenim Ücretinin halen kayıtlı olduğu üniversiteye ödendiğini gösterir belge.
8)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)
 
NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.
 
EK-1
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 15/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına ulaşmak için ;
 
 
EK-2
Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları ile 2015-2016-2017 Yıllarına ait Taban Puanlarını ve 2018 Yılı BAHAR Yarıyılı Yatay Geçiş Üniversitemiz Kontenjanlarını görmek için TABLO 1 VE TABLO 2‘yi tıklayınız;
 
 
 
Ek-3
Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde -1 Uygulama Esaslarına Göre yatay geçiş yapmadığına dair TAAHHÜTNAME için tıklayınız.
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan taahhütname doldurularak başvurulan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına başvuru sırasında teslim edilecektir.)

5684 kez görüntülendi.