#

Destek kazanan TÜBİTAK 1001 Projesi

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus ENSARİ'nin yürütücü ve Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZİÇ'in araştırmacı olarak yer aldığı ve 2018 eylül döneminde başvurusu yapılan "Endüstriyel öneme sahip, mikrobiyal kaynaklı kendikendine yetebilen yeni P450 monoksigenaz enzimlerinin tanımlanması, rekombinantüretimi ve protein mühendisliği ile valensen biyooksidasyonunun arttırılması" isimli TÜBİTAK 1001 Projesi TÜBİTAK-1001 Araştırma Destek Programları Başkanlığı(ARDEB) kapsamında 467.000 TL bütçe ile desteklenmesine karar verilmiştir. Adı geçen proje 2018 yılında Kafkas Üniversitesi bünyesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen tek 1001 projesidir. Proje yürütücüsü ve araştırmacısı personelimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

739 kez görüntülendi.


İndir