#

Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK
Üye: Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU
Üye: Prof. Dr. Halit Hami ÖZ
Üye: Doç. Dr. İlhami GÖK
Üye: Doç. Dr. Mustafa YÜKSEK
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Asya ÇETİNKAYA