20 Şubat 2019

2019-2020 Akademik Yılı Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır

 2019-2020 Akademik Yılı Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Başvuruları

 

2019-2020 Akademik Yılı Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programına başvuracak Proje Yürütücüsü Öğretim Elemanlarının 12 Nisan 2019 mesai bitimine kadar kendi YÖKSİS sistemlerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.  İşlem sırası : "Genel işlemler" menüsünden "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı" sekmesinden "Başvurularım", "+Yeni Başvuru" şeklinde yapılmalıdır.  Başvuru formunu eksiksiz doldurup kaydederek çıktılarının 15 Nisan 2019 tarihine kadar Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  Başvurular koordinatörlüğümüz farafından  Rektör imzalı üst yazı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilecektir.

 

Proje Koşulları:

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.01.2019 tarihli kararına göre “Yürütme Kurul Kararı” esas alınacaktır. Yürütme Kurul Kararı için tıklayınız.

*Proje başvuruları Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı’nın yapmış olduğu anlaşmalara göre gerçekleştirilebilecektir. Anlaşmalar için tıklayınız. (Protokolümüz olmayan bir üniversite ile proje yapmaya kanaat eden Öğretim Elemanları mevzu bahis protokolü imzalamada öncülük ederek en kısa zamanda Protokol imzalanmasını sağlayabilirler. )

*Yapılacak başvurularda karşı kurumun yürütücüsünün (öğretim elemenının) belirtilmesi gerekmektedir.

*Proje yürütücüsü en az “Doktora” derecesinde olmalıdır.

*Doktorasını bitirmiş Araştırma Görevlileri öğretim elemanı olarak projeye dahil olabilirler. Doktorasını tamamlamamış Araştırma Görevlileri projede öğrenci olarak yer alabilirler.

 

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

*Proje süresi en az 6 ay olmalıdır.

*Proje ekibinde en az bir öğrenci değişimi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)  olmalıdır.

*Proje ekibinde lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev yapıyor olanlar, projede öğrenci olarak yer alabilecektir.

*Proje yürütücüsü olarak sisteme giriş yapan öğretim elemanları (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman vb.) en az “Doktora” derecesine sahip olmalıdır.

*Proje kapsamında gelen ve giden öğretim elemanlarının, proje ortağı üniversiteye en az 14 gün en fazla 89 gün gitmeleri gerekmektedir. (Proje süresince 1 Öğretim Elemanının gideceği sürelerdir.)

*Proje kapsamında gelen/giden öğrencilerin en az bir dönem en çok iki dönem proje ortağı üniversitede bulunmaları gerekmektedir.

*YÖK’e iletilen başvuruların değerlendirmesinde yukarıda belirtilen hususların yanı sıra alanında uzman öğretim üyeleri tarafından; projenin çağrıya uygunluğu, projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki, gerçekleştirilme yöntemi, projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları, projenin ortak yayına dönüştürülebilirlik durumu ve proje çerçevesinde bilgi ve deneyimin arttırımına katkı durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

*Karşı üniversitenin ilgilisi her sayfayı paraflayarak doldurduğu formu yollamalıdır.

 

 

YÖK iletişim numaraları: 0362 398 74 74- 0362 298 81- 84

 

 


1968 kez görüntülendi.