15 Şubat 2019

2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Öğrenci Başvuruları Başlamıştır

 2019-2020 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR!

 

Başvuru Tarihleri: 18 Şubat-4 Mart 2019

Başvuru Yeri:         Mevlana Kurum Koordinatörlüğü (Rektörlük 1. Kat)

Başvuru Belgeleri:

                                1-  Online Öğrenci Başvuru Formu( Form için tıklayınız

                                2- Transkript(Onaylı ve Yeni Tarihli)

                                3- Nüfüs Cüzdan Fotokobisi

                                4- Dil Belgesi ( Tercih edilen Üniversitenin/Üniversitelerin öğrenim diline ait YDS veya TOEFL-IBT sınavlarına girmiş olanlar için)

 

*Belge teslim tarihi son gün 5 Mart Salı günüdür.

 

Başvuru Şartları

     * Öğrencinin, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması

     *Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması,

     *Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması.

     *%50 dil puanı + %50 Not Ortalaması  (Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin Mevlana puanı hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir).

 

Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

1. Başvurunun Online olarak yapılması ve Formu kaydettikten sonra çıktısı alınması zorunludur. Çıktısı alınan online başvuru formunun imzalı olması ve diğer gerekli belgelerle birlikte ofise teslim edilmesi gerekmektedir. 

2. Başvuru yapılan Üniversitenin eğitim-öğretimde kullandığı ilgili dil seviyesini gösterir dil puanı istenecektir. Bu dil puanı, denkliği kabul edilebilir sınavlarda alınmış puanlar olabilir (YDS, TOEFL-İBT gibi) ya da ilgili bölüm koordinatörleri tarafından yeterlilik göz önünde bulundurularak hazırlanmış dil sınavından alınan puan olabilir. Dil puanı yoksa başvurular sonrasında dil puanı istenen adaylara dil sınavı yapılacaktır.(Yabancı Dil Sınavı ile ilgili Yer ve Tarih daha sonra sitede duyurulacaktır.)

3. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Tıp Fakültesi'nin 6. sınıf (intern) öğrencileri programdan faydalanamazlar.

 4.Diğer başvuru koşullarını sağlaması durumunda öğrencinin alttan dersinin olması başvurusuna engel değildir.

5. Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrenciler, kabul edildikleri ülkelerin vatandaşı olamazlar.

 6. Programdan faydalanacak tez dönemindeki lisansüstü öğrencilerinin değişim sonrasında; tez konularında yürüttükleri çalışmaları içeren (yaptığı yayınları katıldığı projeler, çalışmalar, vb.) Akademik Rapor’ u onaylı olarak sunmaları gerekmektedir. 

 

NOT: Başvurular tarihleri boyunca sitemizi ve duyurularımızı sıklıkla ziyaret ediniz.

 

**YÖK Yürütme Kurulu Kararları için Tıklayınız.


3676 kez görüntülendi.