#

2018-2019 Eğitim-Öğretim Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri

 23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik"in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'nın 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

• Yürütme Kurul Kararı İçin: Yürütme Kurul Kararı tıklayınız.

 

• Örnek proje Tabanlı Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu için : Proje Önerisi Başvuru Formu. (ÖNEMLİ NOT: Form bilgi amaçlıdır. Formun girişinin sistem üzerinden 26 Şubat 2018-09 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilerek başvuru çıktılarının  en geç 10 Nisan 2018 tarihine kadar Üniversitemiz Mevlana Koordinatörlüğü aracılığıyla Rektör imzalı üst yazı ekinde en geç 13 Nisan 2018 tarihine kadar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir)

 

• Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Alan Kodları için: Alan Kodları

Not: Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle sadece Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı yapılabilir.

Yök iletişim numaraları : Tel: 0(312) 2987 74 74                       0(312)298 74 81-84

1388 kez görüntülendi.