#

Genel Bilgiler

 

Genel Amaçlar

 

 

 

  • Genelde bilimsel yöntemi, özelde ise Moleküler Biyoloji ve Genetiğin farklı çalışma alanlarında kullanılan bilimsel yöntemleri öğretmek ve uygulama becerisi kazandırmak.
  • Öğrencilerin Moleküler Biyoloji ve Genetiğe ilişkin kurumsal altyapı ile donatmak ve bunu uygulama alanlarına aktarabilme becerisini kazandırmak.
  • Öğrencilerin akademik yönden gelişmesini destekleyici ortam sağlamak.

 

Programın somut özel amaçları; yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar, İnsan Genomu Projesi’nin tamamlanması ile hızla gelişen bilişim teknolojilerini ve biyoloji eğitimini etkileyen yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmayı kapsamaktadır. Ayrıca, temel biyoloji ve biyokimya birikimine sahip, moleküler biyoloji ve genetik altyapısıyla donatılmış, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında kaliteli elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda sunulacak olan teorik, uygulama ve seçmeli dersler hem lisans hem de lisansüstü öğrencileri için güçlü alt yapı sağlayacaktır. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, Kafkas Üniversitesi’nin çekirdek programındaki kapsamlı genel derslerin yanında laboratuvar derslerini de alacaklardır. Son sınıfta yapacakları araştırma projeleri ile her öğrencinin bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırmaya katılarak bilgi ve becerisinin artırılması sağlanacaktır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik programının disiplinlerarası olması, araştırma ve uygulama odaklı olması mezunlar için sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Mezunlar Amerika ve Avrupa’daki önemli üniversitelerin lisanüstü programlarına kabul edilebilecekleri gibi, gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerinin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışabileceklerdir.

 

1254 kez görüntülendi.