#

Program Öğrenme Çıktıları

 

Programın Öğrenme Çıktıları

1

Fen bilimlerine ilişkin öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir ve

bunları etkili bir şekilde uygular.

2

Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

3

Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu alanının yapısını ve kazanımlarını dikkate alarak materyal geliştirir.

4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

5

Fen bilimlerine ilişkin olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak problemleri çözer.

6

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretim sürecinde etkili bir şekilde kullanır.

7

Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.

8

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının özelliklerini bilir ve etkin bir şekilde uygular.

9

Fen bilimleri eğitimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri takip eder.

10

Alanında karşılaştığı problemleri çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır ve bu görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

11

Fen bilimleri ile ilgili deney ve etkinliklere ilişkin bilgi ve becerileri edinerek meslek hayatında uygular.

12

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde Fen Bilimleri dersi alan (fizik, kimya, biyoloji, yer bilimleri vb.) bilgisine sahiptir.

13

1.       Alanı ile ilgili araştırma planlama, projelendirme, uygulama ve sonuçlandırma özelliği kazanır

14

Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahiptir.

15

Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini bilir, kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

 

364 kez görüntülendi.