k+ Matematik Bölümü
#

Anasayfa

Misyon

Bölümümüz, matematiğin farklı alanlarında ileri düzey çalışmalar yapabilecek bilgiye sahip ve bu bilgiyi diğer disiplinlerde uygulama becerisini kazanmış, eleştirel düşünebilen, karşılaştığı sorunlara özgün yaklaşımlar getirebilen, öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeği ve nitelikli bilimsel araştırmalar yapmayı hedefler.

Vizyon :

Nitelikli bilimsel çalışmalarıyla, gelişen bilim ve teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkan yeni araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik yapısıyla, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirdiği bireylerle, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir matematik bölümü olmaktadır.

Bölümümüz, 1 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 1 uzman ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 12 öğretim elemanından oluşmakta ve lisans ve lisansüstü eğitimi vermektedir. Bölümümüzde Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji ve Uygulamalı Matematik Anabilimdalları bulunmaktadır.

3841 kez görüntülendi.