k+ Matematik Bölümü
#

Bölüm Hakkında

Yaşam kadar eski, yaşamla birlikte gelişen, bir düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematiğin üretim teknolojilerinde ve bilişim teknolojilerinde kullanımı giderek artmaktadır. Dolayısıyla ulusal kalkınmaya da hizmet eden, teknolojik gelişmelerin anahtarı olan matematik, dün olduğu gibi bugünde hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu doğrultuda bölümümüzün amacı, günlük yaşamda, iş ve meslek hayatında yaratıcı ve bağımsız düşünebilen, değerlendirme yapabilen iletişim kurabilen, sorunların üstesinden gelebilen ve problemi çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Misyon :

Bölümümüz, matematiğin farklı alanlarında ileri düzey çalışmalar yapabilecek bilgiye sahip ve bu bilgiyi diğer disiplinlerde uygulama becerisini kazanmış, eleştirel düşünebilen, karşılaştığı sorunlara özgün yaklaşımlar getirebilen, öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi ve nitelikli bilimsel araştırmalar yapmayı hedefler.

Vizyon :

Nitelikli bilimsel çalışmalarıyla, gelişen bilim ve teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkan yeni araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik yapısıyla, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirdiği bireylerle, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir matematik bölümü olmaktadır.

Bölümümüz, 4 profesör, 4 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi olmak üzere 14 öğretim elemanından oluşmakta ve lisans ve lisansüstü eğitimi vermektedir. Bölümümüzde Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji, Uygulamalı Matematik ve Geometri Anabilimdalları bulunmaktadır.

 

4186 kez görüntülendi.