Tarihçe

İnsanlık tarihi ve uygarlığı gelişiminde önemli bir paya sahip olan Makine Mühendisliği oldukça geniş alanlara ve sektörlere yayılmıştır.  Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu önemini sürdürecek nadir mesleklerden biridir. Bilindiği üzere artık makineler her alanda kullanılmakta ve işleri çok kolaylaştırmaktadır. Ayrıca devamlı gelişmeye ve üretmeye açıktır. Bu sebeplerden dolayı  günümüzden 2020 yılına ulaşan dönem içinde istihdam açığı olacak meslek gruplarını belirlemek amacıyla DPT tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Makine Mühendisliği bu konuda önde gelen mesleklerden biri olacaktır.
Kafkas Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin 22 Kasım 2010 tarihinde 2809 sayılı kanunun 30. maddesi gereği kurulmasıyla beraber bölümümüz açılmış ve yapılandırılmaya devam edilmektedir.
O tarihten bugüne Makine Mühendisliğinin belirli konularında seçme dersler ile daha fazla bilgi alarak uzmanlaşabilen Makina Mühendislerinin, başarılı şekilde yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğretim ve araştırma etkinliklerinin temel unsuru olan akademik personel ;  1 Profesör,1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi , 4 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Akademik kadronun temel amacı; ülkemiz bilim ve teknolojisine katkıda bulunacak mühendis ve öğrencilere mevcut birikimini yansıtarak, üretime dönüşen öz teknolojisinin temelini oluşturacak altyapıyı kurmaktır.

1923 kez görüntülendi.