Genel Bilgi

 1.  PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

1.1. Programın Adı: Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

1.2. Programın açılma gerekçesi; Türk yükseköğretim sistemi açısından önemi ve kurumun stratejik hedef ve politikalarıyla uyum

Lisans tamamlama programının ana hedefi, Sağlık Yönetimi bölümüne Dikey Geçişle girmesi ÖSYM tarafından kabul edilen programlardan (Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,.) mezun öğrencilerin aldıkları temel eğitime ek olarak; Dünya’da hakim sağlık sistemleri ve politikaları hakkında bilgili, tıbbi deontolojiyi özümsemiş, sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi, problem çözme becerileri olan teorik/pratik bilgi ve becerileri olan, ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde de aktif rol alabilecek nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Program bu doğrultuda; sağlık sektöründe çalışmayı planlayan kişiler için nitelikli akademik bir eğitim vermektedir. Ayrıca kendi kariyerlerinde ilerlemek için bilgilerini geliştirmek/yenilemek isteyen sağlık işletmeleri/kurumları profesyonelleri de programın hedef kitlesi içindedir.

1.3. Programdan mezun olanların hangi yeterlilikleri kazanacakları ve ne tür istihdam olanağı bulacakları konusunda bilgi

Sağlık yönetimi mezunlarının; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi birçok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi konusunda geniş kapsamlı yeterlilik kazanımları olacaktır.

Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olacak öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı’nda, kamu hastanelerinde, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Araştırma ve Uygulama Hastanelerinde, Özel Hastanelerde, Rehabilitasyon Merkezlerinde, SGK gibi kuruluşların Sağlık Sigortası ile ilgili birimlerinde, Özel Sigorta Şirketlerinde, İlaç ve Tıbbi Cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, Sağlık Araştırma Merkezlerinde, Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarında, sağlık eğitimi veren akademik birimlerde, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan özel ve gönüllü kuruluşlarda (Kızılay Genel Müdürlüğü, vb.), tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, vb. sağlık kurumlarında, ilaç ve medikal şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.

1.4. Programa öğrenci kabul koşulları, harç ve ön görülen ücretler

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

1.5. Programın yıllar (dönemler) itibariyle öngörülen öğrenci kontenjanları

Dönemlik olarak ön görülen öğrenci kontenjanı 1500’dür.

1.6. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (ders ve/veya kredi sayısı, tez, proje vb.)

Sağlık Yönetimi bölümünde eğitim süresinin 4 yıl olmasına bağlı olarak açılması planlanan lisans tamamlama programı ile 2 yıllık sağlık Kurumları İşletmeciliği programını tamamlayan öğrencilerin kabul edilmesi ve bu öğrencilerin eğitim sürelerinin 4 yıla tamamlanması söz konusudur. Bu nedenle ön lisansa ek olarak öğrencilerin program derslerinin (toplam 120 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Sağlık Yönetimi alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar. Programdan mezun olabilmek için staj ve uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

3564 kez görüntülendi.