Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

  • Dr. Öğr. Üyesi  SEVİL ASLAN                                                   Başkan

  • Araş. Gör. Mehmet ÇİNİBULAK                                                Üye

  • Yüksekokul Sekreteri Engin ÖKSÜZ                                          Üye

  • Öğrenci Temsilcisi Ergün  KEMİK                                              Üye

     

 

3173 kez görüntülendi.