#

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

 

Yönetim Bilişim Sistemleri, hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiren bir alandır. Özellikle işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir multidisipliner alan olma özelliğine sahiptir. Ülkemizde bu konuda uzmanlaşmış personele önemli oranda ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 Bölümün Misyonu

 

Günümüz iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri işletme ve yönetim alanlarındaki işlevlere ve sorunların çözümüne uygulayabilecek insan gücü yetiştirmektir.

 

 Bölümün Vizyonu

 

 İşletme, planlama, tasarım ve enformasyon sistemlerinin uygulanmasında önemli katkılarda bulunabilecek; işletme ve yönetim odaklı,  iş sektörüne değer katacak yüksek nitelikli  mezunlar verebilmektir.

 

Bölüm Mezunlarının İstihdam Alanları

 

 Bilişim teknolojilerini kullanarak modern iş dünyasında her türlü yönetim pozisyonunda yer alabilecek mezunlar; özellikle e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım geliştirme ve bu gibi alanlardaki ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılayacaklardır. Mezunlar, özel ya da kamu kuruluşlarının bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.