#

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü

 

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

Genel Bilgi

 

Sigortacılık günümüzde, bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla, örgüt içi birimler ve işlevler arasında ilişkinin ve koordinasyonun sağlanmasını, riskin finansal etkilerini tartışılmasını ve önleyici hangi kararlar alınması gerektiğini belirler. Sigortacılık sektörünün oldukça ilerlediği ve uluslararası alanlara yayıldığı bilinmektedir. Ülkemiz bu alanda gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek düzeye gelmek zorundadır.

 

Bölümün Misyonu

Sigorta sektörünü sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında yeterli bilgi birikimine sahip ve donanımlı uzman elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bölümün Vizyonu

Günümüz gereklerine uygun kalitede eğitimi sağlayarak, mezunlarımız aracılığıyla ülkemizin sigorta sektörün geleceğine değer katmaktır.

 

Bölüm Mezunlarının İstihdam Sahaları

 

Bölüm mezunları, sigorta ve sosyal güvenlik kuruluşlarında  uzman ve danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde finansal analist, risk analisti, risk yöneticisi, sigorta brokeri, sigorta uzmanı, sigorta pazarlamacısı, denetim elemanı, yatırım fonlarının yada bireysel emeklilik fonlarının yönetiminde portföy yöneticisi olarak çalışabilirler. Bunun yanında serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.