#

Sağlık Yönetimi Bölümü

 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

Genel Bilgi

Sağlık sektörünün  başta  sağlık kurumları olmak üzere, bütün olarak  modern yönetim anlayışı ile yönetilmeleri ihtiyacı ve artan rekabete bağlı olarak nitelikli sağlık yöneticisine olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Bunun temel sebepleri arasında; sağlık alanındaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler, hasta ve diğer paydaşların memnuniyetlerinin öncelik kazanması,  ilaç sektörü, sosyal güvenlik sektörü ve medikal sektördeki gelişmeler ve hızlı değişimler, sağlık turizmi faaliyetlerinin artması sayılabilir. Bu nedenle, küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan “Sağlık Yönetimi” ülkemizde de geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Bölümün Misyonu

İnovatif yaklaşımlı, araştırmacı, evrensel bakış açısına sahip, girişimci ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahip “profesyonel sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu

Çağdaş standartlarda eğitim yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği insanlarla ülkemizin sağlık sistemine değer katan bir bölüm olmaktır.

Bölüm Mezunlarının İstihdam Alanları

Bölüm mezunları ‘Sağlık Yöneticisi’ unvanı almaktadır. Aldıkları bu unvanla bölüm mezunları; özel hastanelerde, kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlıkla ilgili araştırma merkezlerinde, danışmanlık firmalarında çalışabilmektedir.