#

Muhasebe ve Finans Yönetim Bölümü

 

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ 

Genel Bilgi

Muhasebe, kullanıcıların yargıda bulunma ve karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla işletmede meydana gelen mali nitelikteki olaylar üzerinde yoğunlaşarak bunları tanıyan, ölçen ve raporlayan bir bilimdir. Finansman ise, işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların uygun şartlarda teminini, bunların etkin bir şekilde kullanımını sağlayan ve muhasebeden aldığı bilgiler çerçevesinde işletmeyi değerlendiren bir bilimdir. Muhasebe ve finansman birimi işletmelerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Muhasebe ve finans bilgi ve becerisine sahip uzman kişiler hem kamu idaresinin, hem işletmelerin hem de mali kurumların ayrılmaz birer öğeleridir.

Bölümün Misyonu

Öğrencilerimize iktisat, işletme, muhasebe, finans ve denetim alanlarında ülkemizde ve dünyada genel kabul görmüş ilkelere ve standartlara göre teorik ve uygulamalı bir eğitim vererek eğitim sonrası mesleki hayatlarına hazırlamaktır.

Bölümün Vizyonu

Alanı ile ilgili konularda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, insan ilişkilerine önem veren ve güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere ve gelişime açık, rekabetçi, alanı ile ilgili fırsatları önceden görüp değerlendirebilen, zor şartlarda isabetli karar verebilen, sürekli öğrenmeyi ilke edinen,  kamu ve özel sektörde ya da bağımsız olarak faaliyet gösterecek, mali müşavir, denetçi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı, ara ve üst kademe yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm Mezunlarının İstihdam Alanları

Bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan tüm sanayi ve ticari şirketler ile bankalar, sigorta ve finans piyasası kurumlarında istihdam edilebilirler. Maliye Bakanlığı’nın, Kamu Gözetim Kurumu’nun açmış olduğu mesleki sınavların yanı sıra, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve bağımsız denetim gibi mesleki yeterlilik belgesi gerektiren sınavlar da başvurma ve bu mesleklerde çalışabilme haklarına sahiptirler.