#

Bankacılık ve Finans Bölümü

 

BANKACILIK VE FİNANS

Genel Bilgi

Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli olarak genişlemekte ve önemleri artmaktadır.  

Bölümün Misyonu

Finans sektörünün ihtiyacı olan müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş, rekabetçi ve girişimci, proje geliştirebilme kapasitesine sahip nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici potansiyeli olan mezunlar vermektir.

Bölümün Vizyonu

Uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim gerçekleştirecek  olan bölümümüz gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde nitelikli insan kaynakları taleplerine cevap verecek bir eğitimi kendine hedef olarak koymuştur. 

Bölüm Mezunlarının İstihdam Alanları

Bölümümüzü başarıyla tamamlayan öğrenciler; para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, denetim, derecelendirme, danışmanlık, sigorta, leasing ve factoring kuruluşları ile kamu kurumları, mali müşavirlik ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin başta finans departmanlarında ve diğer pozisyonlarda istihdam edilme şansına sahip olacaklardır.