#

Genel Tanıtım

 
          Yüksekokulumuz 25.05.2015 tarih ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
 
         Yüksekokulumuz bünyesinde; Bankacılık ve Finans Bölümü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olmak üzere altı bölüm bulunmaktadır.
       Yüksekokulumuz, ülkemizdeki iktisadi ve idari bilimler alanındaki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak, sözü edilen sektörlerin operasyonel düzeyde gereksinim duyduğu yetkin işgücüne dönük özgün bir eğitim programı uygulamayı hedeflemektedir.