Hakkımızda

  • HAKKIMIZDA

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Nihat BAYŞU Konukevi Müdürlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 1747 nci maddeleri, 03.01.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği, 657 Devlet Memurları Kanununun 191 nci maddesi ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usulleri ile yıllık Bütçe Kanunlarını esas alarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun 02.06.2016 tarih ve 169 sayılı kararı ile Kafkas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

  • İDARİ YAPI VE PERSONEL DURUMU

Kafkas Üniversite Yönetim Kurulu’nun 02.06.2016 tarih ve 169 sayılı kararı ile Kafkas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan konuk evi müdürlüğünün 1 müdür, 1 müdür yardımcısı da dahil olmak üzere personel sayısı 18 dir. 9 personel daimi statüde çalışmakta olup, bu personellerden 2 si üniversite bünyesinde başka birimlerde görevlendirilmişlerdir.

  • FAALİYET ALANI

Faaliyet alanı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eş ve çocukları ile yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları bireylerin, üniversite tarafından düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal organizasyonlara katılımcı olarak davet edilen ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde düzenlenen değişim programları kapsamında gelen kişilerin, diğer üniversite personellerinin, Kafkas Üniversitesinin ilişkide bulunduğu kamu ve özel sektör temsilcileri ile dış ilişkiler çerçevesinde gelen yabancı konukların yemek, konaklama, kantin, kafeterya ve diğer hizmetleri uygun bedelle, sağlıklı bir şekilde karşılayabilecekleri, üniversiteye bağlı lisans ve ön lisans düzeyinde turizm ve otelcilik alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve staj yeri olarak kullanmalarının sağlandığı bir birimdir.

 

6372 kez görüntülendi.