#

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi Nedir?

Öğrenci konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan, Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir.

 

KAÜ’de öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını(ÖTK) ve KAÜ Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar. Bu birimlerin amacı, KAÜ’de sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik, araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.

 

 

 

Öğrenci Konseyinin Amaçları ve Çalışması?

 

Amacımız KAÜ’de sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik, araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.

Kafkas  Üniversitesi öğrencileri olarak en büyük sorunlarımızdan birisi şikâyet, istek ve önerilerimizi doğru adreslere iletememektir. Öğrenci Konseyi, KAÜ’de bu işin doğru adreslerinden biridir. Bunun için Fakülte temsilcilerine ve KAÜ Öğrenci Konseyi’ne başvurulmalıdır; çünkü KAÜ’de öğrenci temsilcileri olarak amacımız, öğrenci olduğumuzu asla unutmadan, öğrenci çıkarlarını gözeten çalışmalar yürütmektir. Öğrencilerin üst mercilere iletmekte zorlandığı konularda, temsilciler ve Öğrenci Konseyi devreye girmektedir.

 

 

 

2161 kez görüntülendi.