#

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU
Doç. Dr. Yavuz Selim KAFKASYALI (Başkan)
Prof. Dr. Onur ATAKİŞİ (Üye)
Doç. Dr. Adem BALKAYA (Üye)
Doç. Dr. Akın BİNGÖL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi F. Ceyda ÇINARDAL (Üye)