#

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Hüsnü KAPU (Başkan)
Prof. Dr. Onur ATAKİŞİ (Üye)
Doç. Dr. Adem BALKAYA (Üye)
Doç. Dr. Akın BİNGÖL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim KAFKASYALI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKBABA (Üye)