#

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

 

Başkan: Doç. Dr. Aşkın ÇELİK

Üye: Prof. Dr. Onur ATAKİŞİ

Üye: Doktor Öğretim Üyesi Adem BALKAYA

Üye: Doktor Öğretim Üyesi Akın BİNGÖL

Üye: Doktor Öğretim Üyesi Sibel POLAT

Üye: Doktor Öğretim Üyesi Uğur AKBABA

Üye: Öğr. Gör. Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU

Raportör: Vekil KEMER