k+ Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi
#

Hakkımızda

Hakkımızda

 

Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin (d) bendinin 2 no’lu alt bendi gereğince Kafkas  Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, Kafkas ve Orta Asya ülkeleri ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik alanlarda bilimsel araştırmalar yaparak, bu ilkelerle Türkiye arasındaki iletişim, işbirliği ve bilimsel dayanışmayı geliştirmek amacıyla 07.01.2003 tarihinde kurulmuştur.

Vizyonu uluslararası düzeyde, araştırıcı ve inceleyici eğitim veren, sosyal bilim alanında, özellikle Türkoloji dalında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

 

MİSYON              

Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu Kafkas Üniversitesi ve bulunduğu mekan olan Kars şehri için Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında köprü rolü oynamak gibi önemli bir misyon üstlenmiştir. Gerek üniversite camiası, öğrencileri ve şehir halkı için misyonumuz; yakın komşularımızı ve Türkistan’daki soydaşlarımızı iyi tanıtmak, halklarımız arasında mevcut olan sosyal, iktisadi ve kültürel ilişkilerin daha yüksek seviyeye çıkarılmasına, Atatürk ve modern Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı, laik, demokratik, vatan ve ulus bilinci ile donanmış bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bu ilkeler doğrultusunda güvenilir, topluma katkı sağlayacak araştırmalar yapmak, yapılan faaliyetleri desteklemek ve her koşulda bu misyonu layıkıyla yerine getirmek olacaktır. Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık hedefine yakınlaşmamızı, hatta bu hedefi aşmamızı sağlayacak çalışmalar yapmak.

 

AMAÇLAR

Bilimsel araştırma projeleri hazırlayarak bu projeleri yürütecek  bilimsel araştırma gruplarını oluşturur ve mali kaynakları temin edilmesi.

Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile bilimsel işbirliği imkanlarını araştırır ve gerektiğinde bu kurumlara üye olunulması.

Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenler ya da düzenlenen  toplantılara katılım sağlanması.

Özel ve kamu kuruluşlarına bilimsel danışmanlık tapar, Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yönelik olarak geliştireceği bilim, kültür, teknik ve ekonomik politikalarıyla ilgili araştırma ve çalışmalarda bulunulması.

 

HEDEFLER

Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi geleceğe dönük olarak yetiştirilen nesillerin merkezin hedefleri doğrultusunda beslenmeleri gerektiğine olan inancı ile üzerine düşen aktif rolü yerine getirecektir.  Yakın komşularımızı ve Orta Asya’daki soydaşlarımızı yeterince anlatmak, tanıtmak, Atatürk ilkelerine bağlı genç nesillerin yetişmesini sağlamak, ileride bunların topluma ve ülkeye geri dönüşüm yapabilecek kazanımlarına katkıda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kardeş cumhuriyetler ve Türk toplulukları ile ilişkilerini değerlendirmek, bu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak bir araştırma merkezi olmaktır. 

Merkezimiz geçmişi çok eski olmayan bir merkez olarak dinamikliği ve aktifliği benimseyerek üniversitemiz bünyesinde hem akademik hem de topluma yönelik çalışmalar hedeflemektedir. Misyonumuza uygun olarak Kafkasya ve Türkistan devletlerini, halklarını, kültürlerini, politik ve ekonomik gelişmeleri anlatan sempozyum, panel, konferans gibi akademik çalışmalar yapmak,  bölgeye komşu ülkeler ve Orta Asya ülkeleri ile ilgili olarak sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak, Türkiye ve bölge ülkeleri arasında iletişim, işbirliği ve bilimsel dayanışmayı geliştirmekle aşağıdakiler hedeflenmektedir:

Panel, sempozyum, konferans gibi etkinliklerle öğrencilerimiz ve bölge halkını Kafkasya ve Türkistan konusunda bilinçlendirmek;

 

 

Kaliteli ve özgün yayınlarla hem Türkiye, hem de dünya için Kafkasya ve Orta Asya ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak;

Üniversitemizin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla komşularımız olan ve bizi örnek alan Kafkas Türk Cumhuriyetleri için Atatürkçülük ve hedefleri konusunda yön gösterici olmak;

Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kısa vadede değil, özümsenebilecek bir süreçte sağlam ve emin adımlar atılmasını beklemek;

Araştırma Merkez Müdürlüğü olarak halen faaliyette bulunan birimimizin Enstitü haline getirilmesi için çalışmak;

Kafkasya ve Orta Asya ilgili dergi çıkarmak;

Kafkasya ve Orta Asya kültürleri ile ilgili etkinlikler yapmak;

Bilimsel araştırma projeleri hazırlayarak bu projeleri yürütecek bilimsel araştırma gruplarını oluşturmak.

Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile bilimsel işbirliği imkanlarını araştırır ve gerektiğinde bu kurumlara üye olmak;

Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ya da düzenlenen toplantılara katılım sağlamak;

Özel ve kamu kuruluşlarına bilimsel danışmanlık yapmak, Türkiye’ nin Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yönelik olarak geliştireceği bilim, kültür, teknik ve ekonomik politikalarıyla ilgili araştırma ve çalışmalarda bulunmak.

Hakkımızda

2086 kez görüntülendi.