#

Yüksekokul Kurulu

 Yüksekokul Kurulu

 

 

Başkan

Doç.Dr.Erhan DENİZ

Üye

Yrd.Doç.Dr.Vedat ADIGÜZEL

Üye

Öğr.Gör.Dilşat BUKNİ GÜLTEKİN
Üye Yrd.Doç.Dr.Sezen HARMANKAYA

Üye

Yrd.Doç.Dr.Özlem KARADAĞOĞLU

Üye

 Yrd.Doç.Dr.Efdal ÇİMEN
   

Raportör

Oktay ULUDAĞ