#

Yüksekokul Kurulu

 Yüksekokul Kurulu 

 

Başkan

Prof.Dr.Erhan DENİZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erbay KALAY

Üye

Öğr.Gör.Dilşat BUKNİ GÜLTEKİN
Üye Dr. Öğr. Üyesi.Sezen HARMANKAYA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARADAĞOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Efdal ÇİMEN
   

Raportör

Oktay ULUDAĞ