#

Yönetim Kurulu

 Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Erhan DENİZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Sinan TOKALI

Üye Dr. Öğr. Üyesi Erbay KALAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖNK

Üye Doç.Dr.  Kadir BOZUKLUHAN

Üye

Öğr.Gör.Dilşat BUKNİ GÜLTEKİN

Raportör

Oktay ULUDAĞ