#

Yönetim Kurulu

 Yönetim Kurulu

 

Başkan

Doç.Dr. Erhan DENİZ

Üye

Doç.Dr. Sadık YAYLA

Üye Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖNK

Üye

Yrd.Doç.Dr.Vedat ADIGÜZEL

Üye Yrd.Doç.Dr.Kadir BOZUKLUHAN

Üye

Öğr.Gör.Dilşat BUKNİ GÜLTEKİN

Raportör

Oktay ULUDAĞ